TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Proje Çağrısı

2017-2018 Dönemi 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısına başvuruların 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrı programı, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli
uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedeflenmektedir.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projelerinde yürütücü olmanın koşulları şunlardır (bu koşulların birlikte sağlanması gerekmektedir):

i) Bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak

ii) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

4004– Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı ile ilgili detaylı bilgi için: http://tubitak.gov.tr/4004

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz