Etiket: Sivil Toplum

Sivil Toplum Destek Programı ile projelere 160 000 Euro’ya kadar hibe

Sivil Toplum Destek Programı – II (CFCU/TR2015/DG/01/A3-01 EuropeAid/159606/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır: http://www.cfcu.gov.tr http://www.ab.gov.tr https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome...

Sivil toplum liderleri için ABD’de profesyonel gelişim bursu

Atlas Corps Professional Fellowship, sivil toplum liderlerine yöneliktir. Katılımcılar ABD’deki sosyal değişim  organizasyonlarına yerleştirilmekte, 6-18 ay  arasında, profesyonel deneyim kazanmaları sağlanmaktadır. Burs konaklama, yemek, yerel ...

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Teklif Çağrısı

Toplam bütçesi 6 milyon avro olan hibe programı ile AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB’den kuruluşların ortaklaşa yürüttüğü diyalog eksenli...

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Teklif Çağrısı

Türkiye’den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları  ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro,...

GençBank Yeni Uygulama Yerlerini Arıyor

2011 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından koordine edilen GençBank Projesi’ne yerel ev sahibi olarak dahil olmak isteyen kurumlar için yeni çağrıya çıktı. GençBank, bir...

Yerel STK’lar Hibe Programı

Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ülkemizin AB üyeliği sürecinde en önemli aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu önemin bir göstergesi olarak, Avrupa...