“Uzman yardımcılarının YÖKDİL puanlarını uzmanlığa geçiş sürecinde kullanamadığı için mağdur olduklarını” ifade eden dernekler, KDK’ye başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL)...