Öğrenim kredisi yapılandırması ve üniversite öğrencilerine af

Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”a göre ise, öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacaklarına ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi alacaklar yeniden yapılandırılacak.

Ayrıca üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz