Gençlik ve Spor Bakanlığı STK’lara Yönelik Proje Çağrısı

Program kapsamında projelere 10.000 TL – 150.000 TL arasında mali destek verilmesi planlanmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısına (2018 – II Genel Çağrı) çıkılmıştır.

Programa, Sivil Toplum Kuruluşları proje teklifinde bulunabilecektir. Mobil Gençlik Merkezi projeleri için Bakanlığımıza bağlı bir Gençlik Merkezi ile işbirliği protokolü (Bkz. Uygulama Kılavuzu) imzalayan Sivil Toplum Kuruluşları proje teklifinde bulunabilecektir.

Program kapsamında “Sağlıklı Yaşam ve Spor”, “Bağımlılıkla Mücadele”, “Kültür ve Sanat”, “Yenilikçi Fikir”, “Sosyal Uyum”, “Kitap Kahve” ve “Mobil Gençlik Merkezi” alanlarında sunulan projelere 10.000 TL – 150.000 TL arasında mali destek verilmesi planlanmaktadır.

Proje başvuruları Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi (https://gpdp.gsb.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Proje başvurusu yapılabilmesi için öncelikle proje koordinatörünün e-devlet sistemine kayıt olması gerekmektedir.

Proje başvuruları 27 Nisan 2018 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve başvurular 13 Mayıs 2018 tarihi saat 24.00’e kadar alınacak olup, Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi başvuru başlangıç tarihine kadar kapalı olacaktır.

Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Program kapsamında her bir proje yürütücüsünün en fazla iki proje teklifi değerlendirmeye alınacak, aynı Proje Koordinatörü tarafından Programa en fazla iki proje teklifi sunulabilecektir.

Başvuru formu ve ekleri, başvuru aşamasında elden ya da posta yoluyla Bakanlığa ayrıca teslim edilmeyecektir. Bakanlık tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması durumunda proje yürütücüsüne bilgi verilecek ve Proje Destek Sözleşmesinin imzalanması için gerekli belgeler talep edilecektir.

Proje teklif çağrısının kapsamı, kimlerin başvuru yapabileceği, proje desteğinin alt ve üst limitleri, talep edilen belgeler ve Programa ilişkin diğer hususlar Program Kılavuzu’nda yer almaktadır.

Proje teklifleri hazırlanmadan ve başvuru yapılmadan önce söz konusu Program Kılavuzu’nun dikkatle incelenmesi önerilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için :

http://gsb.gov.tr/Sayfalar/3068/3065/program-uygulama-kilavuzu.aspx

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz