Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için AB Proje Çağrısı

Avrupa Komisyonu  tarafından Erasmus+ Programı kapsamında KA2 Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği bileşeni altında “Bilgi Birlikleri – Sektör Becerileri Birlikleri 2016″ konulu bir teklif çağrısı yayınlanmıştır. .

Bilgi Birlikleri, Avrupa çapında farklı kültür ve ortamlarda uygulanabilecek farklı ve esnek aktiviteleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Çağrı kapsamında diğer projelere katkı sağlamak koşuluyla öğrencilerin, araştırmacıların ve personelin hareketliliği desteklenecektir.

Sektör Becerileri Birlikleri çağrısı ise, belirli sektörlerdeki profesyonel becerilerin belirlenmesini, hareketliliğin desteklenmesiyle bu becerilerin Avrupa çapında tanınmasını, eğitim kurumlarıyla iş piyasası arasında bilgi paylaşımının arttırılmasını, mesleki eğitimin modernleştirilmesini amaçlamaktadır.

Her iki teklif çağrısı da Erasmus+ Program ülkeleri veya ortak ülkelerdeki tüm kamu ve özel kurumların başvurusuna açıktır.

Proje tekliflerinin 26 Şubat 2016 Brüksel saati ile 12:00’a kadar elektronik form ile Avrupa Komisyonu Portalı’na elektronik olarak sunulması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için ilgili AB sayfası : 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances/knowledge-alliances-sector-skills-alliances-2016_en

Kaynak : http://www.yok.gov.tr/

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz