Yücel Kültür Vakfı Yabancı Dil Bursları başvuruları bugün başlıyor

18 – 26 yaş arasındaki tüm gençler burs başvurusunda bulunabilir.

 

BAŞVURU TARİHİ: 18 Haziran 2017 – 11 Ağustos 2017

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ: 01 Eylül 2017

Burs Sistemi Nasıl İşliyor?

Yücel Kültür Vakfı  ile Yabancı Dil Okulları arasındaki ortaklık sayesinde yabancı dil bursu almaya hak kazanan öğrencilerin kurs ücretlerinin bir kısmını vakıf,  geriye kalan kısmını ise bursiyer ödüyor. Başarılı olunan her seviyenin ardından alacağınız yeni seviyede, vakıf sizi desteklemeye devam ediyor.

Bunun için öncelikle başvuru dönemi içerisinde başvurunuzu aşağıda belirtilen şekilde tamamlamanız gerekiyor. Ardından bursiyer seçim komitesi tarafından yapılan inceleme sonunda kontenjan sayısı kadar bursiyer seçiliyor. Seçilen bursiyerlere bilgilendirme yapıldıktan sonra bursiyer kendi gitmek istediği dil okulunu özgürce seçiyor ve vakfa bildiriyor.

Bursu kazanan kişinin %60 oranında eğitimine devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde bursiyer kendisine sağlanan bursu geri ödeme yükümlülüğü altına girecektir. Sağlık sorunları nedeniyle devam edilemeyen günler devam sorumluluğu kapsamına girmemektedir.

Kimler Bursiyer Olabilir ?

YKV Yabancı Dil Bursu alabilmek için üniversite öğrencisi olmanıza gerek yoktur. 18 – 26 yaşları arasındaki tüm gençler burs başvurusunda bulunabilir.

Bir kere yabancı dil bursunu almaya hak kazanmış olan bursiyer eğitim aldığı dilde her seviyede belirlenen asgari başarı koşulunu sağlamak şartı ile devam etmek istediği seviyeye kadar devam edebilir. Ancak bursiyer hak kazandığı yabancı dili değiştiremez. Bu anlamda yabancı dil burslarımız yıllık veya bir seviyeye özgü değildir.

Ayrıntılı bilgi ve başvurular için : 

https://www.yucelkulturvakfi.org/yabanci-dil-burslari

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz