YÖK jürilerde görev alan öğretim üyelerine ödenecek ücrette usul ve esasları yeniledi

“Doçentlik Değerlendirmesi ile Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Üniversiteler tarafından yürütülen doçentlik sözlü sınav işlemlerinin usul ve esaslara eklendiği ve ayrıca ücret ödemesinin jüri görevinin tamamlanmasını müteakiben üç ay içerisinde ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

Docentlik_juri_usul_ve_esaslar

Kaynak: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=970

One Comment

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz