YÖK Diş Hekimliği Eğitimi konusunda görüşlerinizi istiyor

YÖK “Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” taslağını askıya çıkardı. Görüş ve önerilerinizi 20 Mayıs 2016 cuma gününe kadar iletilebilirsiniz.

Diş Hekimliği eğitimi ile ilgili genel bir çerçeve oluşturmak ve ülkemizdeki diş hekimliği mezuniyet öncesi eğitimine yönelik tüm eğitim uygulamalarında uluslararası diş hekimliği eğitimi ilke ve yaklaşımları doğrultusunda standart sağlamak amacıyla hazırlanmış olan “Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” taslağı tüm paydaşların görüş ve önerilerine sunulmuştur.

Taslağı incelemek ve görüş bildirmek için:

https://www.yok.gov.tr/askiyacikardik/

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz