“Yoğurt ve Peynir Endüstrisi İçin Yerli Starter Kültürlerin Üretilmesi” Konulu Proje Çağrısı

Yoğurt ve peynir (beyaz ve kaşar) endüstrisinde kullanılan ve ülkemiz geleneksel ürünlerinden izole edilen özgün starter kültürlerin ticari olarak üretilebilecek aşamaya getirilmesi ve
proje yöneticisi firma tarafından endüstriyel boyutta üretimini sağlayacak, ülkemizin rekabet gücünü artıracak ve katma değer sağlayacak teknik bilgi birikimini oluşturmaktır.

Proje veya program kapsamında, genel olarak aşağıdaki gider kalemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde desteklenebilir :

a) Personel giderleri,
b) Seyahat giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
ç) Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Bursiyer giderleri.

Çağrı Kapanış Tarihi (Elektronik başvuru için son tarih) :15 Nisan 2016

Ayrıntılı bilgi  için : 

http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-gthb-2016-01.pdf

Başvurular için: 

http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/

 

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz