Yeni TÜBİTAK Çağrıları

4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlayan 4004 programının çağrı metni yayınlandı.

Programa başvurular; 03 Eylül – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak E-imza aracılığı ile yapılacaktır.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Çağrı Metni

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Proje Öneri Formu

 

4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Katılımcılara kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan 4005 programının çağrı metni yayınlandı.

Programa başvurular; 03 Eylül 2018 – 18 Ekim 2018 tarihleri arasındahttp://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak E-imza aracılığı ile yapılacaktır.

• 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı Çağrı Metni
• 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı Proje Öneri Formu

 

4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından yürütülen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri bilim fuarlarına destek verilmesini amaçlamaktadır.

Programa başvurular; 22 Ekim 2018 – 22 Kasım 2018 tarihleri arasındahttp://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak yapılacaktır.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrı Metni

 

4007 – Bilim Şenliği Destekleme Programı

Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim – teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlayan 4007 programının çağrı metniyayınlandı.

Programa başvurular; 03 Eylül 2018 – 18 Ekim 2018 tarihleri arasındahttp://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak E-imza aracılığı ile yapılacaktır.

• 4007 BilimŞenlikleri Destekleme Programı Çağrı Metni
• 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Proje Öneri Formu

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz