Yaşar Kemal Seyahat Bursu

Yaşar Kemal Seyahat Bursu üniversite çağındaki gençlerin okulda öğrendikleri “Akdeniz’de kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer” türü bilgilerin doğruluğunu gidip yerinde görebilmeleri, tespit edebilmeleri, yaşayarak öğrenmeleri için sosyal girişimci Önder Cırık tarafından 2016 yılında başlatılmış bir burs programıdır. Yaşar Kemal Seyahat Bursu bir seyahat bursudur ve gençlerin üretmesini amaçlar. Yapılacak olan seyahatin bir amacı ve seyahat tamamlandığında bu seyahatin bir çıktısı / üretimi olmalıdır. Bu üretim bir hikaye, araştırma, makale, kitap, kısa film, film, röportaj, fotoğraf albümü, müzikal derleme veya sanatsal, bilimsel ya da fikri üretim tarzı her şey olabilir. Seyahatin sonunda bursiyer ortaya bu üretimi koymalı ve kamuoyu ile paylaşmalıdır. Yapılan sadece salt bir seyahat değil, aynı zamanda özgün bir keşif ve üretim projesidir.

Burs programı hem yurtiçi, hem de yurtdışı seyahatler için burs vermektedir. İlk kez başvuru yapanlar sadece yurtiçi seyahat bursu için başvurabilirler. Yapılan burs başvuruları dört kişiden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilir, o yıl bursa hak kazanan öğrenciler seçici kurul tarafından oybirliği ile seçilir. Yurtiçi seyahati sona eren bursiyer proje sonuçlarını seçici kurul ve kamuoyu ile paylaşır. Seçici kurul tarafından seyahat projesinin sonuçları en iyi olarak belirlenen bursiyer ertesi yıl yurtdışı seyahat bursu için başvuru yapmaya hak kazanır. Burs kazanan her bir öğrenciye seçici kurul tarafından bir mentör, yani bir danışman kişi atanır. Mentör, proje boyunca bursiyer öğrenciye yol göstericilik yapar, kendi tecrübelerini paylaşır ve seyahat projesinin yönetimiyle ilgili tavsiyelerde bulunur. Bu süreç boyunca bursiyer de seçici kurula veya danışmanına seyahat ve proje süreçlerinin gidişatıyla ilgili bilgi vermelidir.

Başvuru Süresi

Yaşar Kemal Seyahat Burs başvuruları sadece internet üzerinden alınır. Adaylar başvuru formunueksiksiz bir şekilde doldurarak burs başvurularını yapabilirler. Adaylar 15 Eylül 2017 CumaTürkiye saatiyle saat 23:49‘a kadar başvuru yapabilir.

Başvuru Koşulları

Yaşar Kemal Seyahat Bursu’na başvuracak olan adaylar:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
• 01.01.1994 ile 31.12.1999 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır.
• Seyahatini yurtiçinde bir yere ya da yerlere yapmalıdır.
• Sağlık durumu seyahat etmeye elverişli olmalıdır.
• Seyahatini en geç 31 Aralık 2018 tarihinde tamamlayacak şekilde planlamalıdır.
• Burs başvurusunun kabulü halinde burs veren ile sözleşme imzalamalıdır.

Burs Miktarı

Adayların yurtiçi seyahat için talep edebilecekleri maksimum burs miktarı 1500 Türk Lirasıdır. Yurtiçi seyahat projelerini başarılı şekilde tamamlayıp seçici kurul tarafından onay alan adaylar devam eden yıllarda yurtdışına yapmayı planladıkları seyahat projeleri için 1500 € tutarında burs başvurusu yapmaya hak kazanırlar. Toplam bütçesi belirtilen bu miktarları aşan projeler değerlendirmeye alınmaz. Burs tutarları bursiyerlerin banka hesaplarına seyahatlerinden en geç bir hafta önce yatırılır. Yapılacağı beyan edilen seyahat projesi gerçekleşmediği takdirde bursiyer, talep ettiği burs tutarının yarısını iade etmekle yükümlüdür.

Ayrıntılı bilgi ve başvurular için tıklayınız >>>

 

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz