Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) Bursu

[mks_tabs nav=”horizontal”]
[mks_tab_item title=”Detaylar“]

 • Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) Programı, kariyerlerinin başındaki İngilizce Öğretmenliği ve benzeri alanlardan mezun olan bireylere yönelik dokuz ay süreli bir burs programıdır.
 • FLTA Programı, ABD üniversitelerinde yabancı dil eğitiminin kalitesini arttırmanın yanı sıra, yabancı ülkelerden gelen İngilizce öğretmenlerinin yeteneklerini geliştirmelerine, İngilizce dil seviyelerini yükseltmelerine ve Amerikan toplumu ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
 • Yabancı Dil Öğretim Asistanları, Amerikan üniversitelerindeki Türkçe dil eğitimi programlarında öğretim asistanı olarak görev yapacaklardır. Öğretim asistanlığı haftada 20 saate kadar olan çalışmayı kapsamaktadır. Buna ek olarak, asistanlık yapılan kurumlarda İngilizce Öğretimi ve/veya Amerikan Kültürü Çalışmaları alanlarında, her dönem iki ders alma zorunluluğu bulunmaktadır. Derslere dinleyici olarak (“audit”) katılmak mümkün olduğu gibi, kredili olarak da ders alınabilir. Programın bitiminde diploma alınmayacaktır.
 • Yabancı Dil Öğretim Asistanlarından, Türkçe dersi verme görevlerinin yanı sıra Türkçe Konuşma Kulübü düzenlemeleri, ders dışı aktivitelere ve sosyal yardım projelerine katılmaları beklenmektedir.
 • Yabancı Dil Öğretim Asistanları aylık burs alacaklardır. Bunun yanı sıra, kaza ve hastalığa karşı sağlık sigortaları yapılır ve gidiş-dönüş uçak biletleri alınır. Ev sahipliği yapacak Amerikan üniversiteleri öğrenim ücreti muafiyeti sağlayarak alınması gereken dersler için asistanlara destek olacaktır.
 • Yabancı Dil Öğretim Asistanları, 2016 Ağustos ayında görev yapacakları üniversitelere gitmeden önce yine Amerika’da düzenlenecek bir oryantasyon programına katılmak zorundadır. Asistanlar ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Eğitim ve Kültürel İlişkiler Ofisi tarafından organize edilen ara dönem değerlendirme toplantısına katılarak en başarılı yabancı dil öğretimi uygulamalarını ve kişisel öğretim deneyimlerini diğer asistanlarla paylaşırlar.
 • Bu programa katılacak bursiyerler yanlarında eş ve/veya çocuklarını götüremezler. Bursiyerlerin program bitiminde Türkiye’ye dönme zorunluluğu vardır.

Başvuruda bulunabilecek olan alanlar şunlardır;

1.   İngiliz Dili ve Edebiyatı
2.  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
3.  İngiliz Dilbilimi
4.  İngilizce Mütercim-Tercümanlık (İngilizce Çeviribilim)
5.  Türkçe Öğretmenliği
6.  Türk Dili ve Edebiyatı
7.  Dilbilim
[/mks_tab_item]
[mks_tab_item title=”Koşullar“]

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır. Green Card ya da Amerikan vatandaşlığı olan adaylar bursa başvuramazlar.
 • Başvuracak kişilerin İngilizce Öğretmenliği diplomasına sahip olmaları veya Türk üniversitelerinin İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde öğrenci olmaları ve en geç 1 Haziran 2016 tarihinde lisans derecesiyle mezun olacak olmaları gerekmektedir.
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Çeviri Bilim bölümlerinden mezun olmuş veya bu bölümlerde halen öğrenci olup en geç 1 Haziran 2016 tarihinde lisans derecesiyle mezun olacak kişiler de programa başvurabilir. Ancak bu kişilerin Pedagojik Formasyon Sertifikaları sunmaları gereklidir.
 • Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı ve Dilbilim bölümlerinden başvuracak adayların hem Pedagojik Formasyon Sertifikası sunmaları hem de en az 2 yıllık öğretmenlik tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • İyi derecede İngilizce bilgisi gereklidir. Bunu belgelemek için geçerli TOEFL iBT skorunun en az 79-80 veya IELTS skorunun en az 6 olması gerekmektedir.
 • Başvuran kişiler aday gösterilme ve seçilme süreci boyunca Türkiye’de ikamet ediyor olmalı ve dokuz aylık programın bitiminde Türkiye’ye geri dönüş yapmalıdırlar.
 • Adaylar, olgunluk, güvenilirlik, dürüstlük ve profesyonellik sergilemekle yükümlüdür. Başvuru ya da burs süresince tespit edilen intihal (“aşırma”) vakaları, adaylıktan çıkarılma ya da bursun sonlandırılması ile sonuçlanacaktır.

[/mks_tab_item]
[mks_tab_item title=”Başvuru“]
Son Başvuru Tarihi: 2016-2017 akademik yılı FLTA Programı için adayların “Başvuru Paketi” oluşturmaları ve bu paketi Komisyonumuzun Ankara Merkez Ofisi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Elden ulaştıracaklar: En geç 28 Eylül 2015 Pazartesi günü Komisyonumuz’un Ankara Ofisine saat 17:00’ye kadar elden iletmeniz gerekmektedir.

Posta ile ulaştıracaklar: En geç 30 Eylül 2015 Çarşamba günü Komisyonumuz’un Ankara Ofisine ulaşacak şekilde 28 Eylül 2015 tarihinde kargoya verilmiş olması gerekmektedir. Başvuru Paketinizi göndermek için özel kargo şirketi tercih etmenizi tavsiye ederiz. 30 Eylül 2015 tarihinden sonra elimize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gerekli tüm belgeleri, Başvuru Paketinizin içinde tek seferde gönderiniz. Başvuru Paketinize eklenmek üzere sonradan gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

Başvuru paketinize eklemeniz gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:

Adayların, öncelikle Embark sisteminde hesap oluşturmaları ve online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

1.Başvuru Formu: FLTA Programı’na başvuru formu online sistemden doldurulmaktadır. “Başvuru” butonundan erişebileceğiniz online başvuru sisteminde, “Create an Account” seçilerek geçerli bir e-posta adresi ile şifre belirlemek ve sisteme kayıt olmak gerekmektedir. Bu sisteme farklı zamanlarda giriş yapıp formu güncellemek mümkündür.
Başvuru online sistemden gönderildikten sonra başvuru formunun çıktısı alınıp aşağıdaki belgeler ile beraber başvuru paketinin tamamının Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Ankara Merkez Ofisi’ne gönderilmesi gerekmektedir. Bu pakete eklemeniz gereken diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir:

2.Diploma ve Transkript: Lisans ve başvuran aday için geçerli ise lisansüstü öğrenimi süresince alınan dersler, notlar ve not ortalamasını açık şekilde gösterir transkript belgesi ve diploma gerekmektedir. Transkript ve diploma okuldan onaylı ve İngilizce’ye çevrilmiş olmalıdır. Transkriptte belirtilen not ortalamasının 4,00 veya 100 üzerinden kaça denk geldiği açıkça belirtilmelidir.

3.İzin Belgesi: Bursa başvuranların, başvurularında sakınca olmadığına ve bursu kazandıklarında izinli sayılacaklarına ilişkin bağlı oldukları kurumdan alacakları izin belgesi gerekmektedir.

4.Referans mektupları: 3 adet İngilizce referans mektubu iletilmesi gerekmektedir. Referans mektupları iki şekilde sunulabilir:

 • Elektronik Referans Mektubu: Embark başvuru sistemi aracılığıyla internet üzerinden referans verecek kişi tarafından hazırlanacak olan mektuptur. Sisteme referans verecek kişinin e-posta adresi kayıt edildiğinde doldurulması gereken mektup otomatik olarak o kişiye gönderilecektir.
 • Elden Alınan Referans Mektubu: Referans mektuplarını elden alıp başvuru paketiniz ile beraber gönderebilirsiniz. Elden alınan referans mektubu formunu indirmek için tıklayınız. Mektuplar kapalı zarfta ve zarfın kapandığı kısım formu dolduran kişi tarafından imzalı olarak gönderilmelidir.

Bunların dışında bir formatta hazırlanmış referans mektupları FLTA Programına başvuruda hiçbir şekilde kullanılamaz.

E-posta veya faks ile gönderilen referans mektupları kabul edilmemektedir. Eksik sayıda referans mektubu gönderen kişilerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.TOEFL veya IELTS Sınav Sonuç Belgesi: Geçerli sınav sonuç belgesinin fotokopisi başvuru belgelerine eklenmelidir.

6.Nüfus cüzdanı: Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi gereklidir.

7.Fotoğraf: 1 adet, yeni çekilmiş, arkasına adayın adı-soyadı yazılmış vesikalık fotoğraf olmalıdır.

ÖNEMLİ: 28 Eylül 2015 tarihinde, yukarıda belirtilen belgelerden eksikleri olan veya kriterleri karşılamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru ile ilgili olarak Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonuna verilen hiçbir evrak iade edilmez.

Başvurunuzu eksiksiz yaptığınızdan emin olmak için buradan Evrak Kontrol Listesini indiriniz.
[/mks_tab_item]
[mks_tab_item title=”Süreç“]

 • Tüm başvurular değerlendirildikten sonra, mülakatlara katılacak adaylar açıklanacaktır. Mülakatlar Ankara’da yapılacaktır. Olumlu ya da olumsuz, tüm adaylara e-posta ile dönüş yapılmaktadır.
 • Mülakatları takiben, programa katılmaya hak kazanan adaylar açıklanacaktır.
 • Adaylar programa seçildikten sonra, kendilerinden sağlık durumu geçmişi, muayene belgesi ve 31 Aralık 2017’ye kadar geçerli bir pasaport istenecektir.

[/mks_tab_item]
[mks_tab_item title=”Takvim“]

28 Eylül 2015 Son Başvuru Tarihi
Ekim 2015 Mülakatlar
Kasım 2015 Seçilen adaylarla ilk toplantı
Nisan-Mayıs 2016 ABD’de gidilecek okulların açıklanması
Haziran 2016 Seçilen adaylarla ABD’ye Gidiş Öncesi Oryantasyon Toplantısı
Ağustos 2016 ABD’ye gidiş

[/mks_tab_item]
[mks_tab_item title=”SSS“]
1. Bursun süresi ne kadardır?
Bursun süresi 9 aydır.

2. Bursun miktarı ne kadardır? FLTA Bursu tüm masraflarımı karşılıyor mu? 
Gidilen eyalete göre bursiyerlere yapılan aylık burs ödemesi miktarı değişmektedir. Burs, sağlık sigortası, Fulbright “enrichment” aktiviteleri, kalacak yer, yaşam giderleri ve gidiş-dönüş yol masraflarının toplamından oluşmaktadır.

3. Burs süresince nerede kalacağım?
Üniversitesine bağlı olarak yurt veya ev seçenekleri olmakla beraber, çoğunlukla bursiyerler kalacak yerleri kendileri ayarlamak durumundadırlar, ancak kampüse yakın olmaları istenmektedir. Üniversite yurtlarında kalınabilir veya ev kiralama gibi farklı seçenekler araştırılabilir.

4. Eşimi ve çocuğumu götürebilir miyim?
Hayır. Programın kuralı gereği eş ve çocuklarınızı “dependent” olarak götürmeniz mümkün değildir. Eşiniz ve çocuğunuz sizi ancak turist vizesi alarak tatillerde ziyaret edebilirler.

5. Program bitiminde Fulbright Öğrenci Burs Programı’na başvuruda bulunabilir miyim?
FLTA Programınız sona erdikten sonra Fulbright Öğrenci Burs Programı’na başvurabilirsiniz. Ancak J-1 vizesi kuralı gereği FLTA Programınızın bitiminden sonra Türkiye’ye dönüp iki sene ikamet etmeniz gerekmektedir.

6. Amerika’da tatil olduğu zaman Türkiye’ye gelebilir miyim?
Hayır. Tatil zamanlarında da Amerika’da kalmanız gerekmektedir.

7. Bursa başvuru aşamasında istenen minimum not ortalaması şartı var mı?
Başvuru şartları arasında minimum not ortalaması şartı yoktur, ancak not dökümünüzü (transkript) başvuru paketinize eklemelisiniz.

8. Bursu kazandığım takdirde gideceğim üniversiteyi seçebiliyor muyum?
Hayır. Gideceğiniz üniversiteler Program yetkilileri tarafından belirlenmektedir. Önceki akademik yıllarda programa ev sahipliği yapmış üniversitelerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

9. Üniversiteden yeni mezun oldum ve son başvuru tarihinde bir kurumda çalışmıyorum. Bu durum bursa başvurumu engeller mi?
Hayır, engellemez.
[/mks_tab_item]
[/mks_tabs]

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz