Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Yayınlandı!

Üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması, bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm teknoloji alt alanlarından hangilerinde görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine imkân tanımaktadır.

“Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması, ulusal politikaların, bölgesel planların, kurumsal stratejilerin belirlenmesi gibi çeşitli kritik süreçlerde veriye dayalı karar alma mekanizmalarının desteklenmesine yönelik gerçekleştiriliyor.

131 teknoloji alt alanına yer verilen çalışmada, analize tabi tutulacak teknoloji alanları, önceki çalışmada kullanılan alan sınıflaması üzerinden,

  • TÜBİTAK danışma ve grup yürütme kurulu ile araştırma merkez ve enstitülerinden yetkin uzmanların değerlendirmeleri
  • “All Science Journal Classification”(ASJC) sınıflandırması
  • Türkiye’nin çeşitli politika belgelerinde yer bulan güncel ülke ihtiyaçları ve güvenliği açısından kritik teknoloji alanları
  • Üniversitelerin eğitim alanları 

dikkate alınarak oluşturuldu.

Hacim ve kalite göstergeleri temelinde gerçekleştirilen Üniversite Yetkinlik Analizi’nin kalite göstergeleri %60, hacim göstergeleri ise %40 ağırlığa sahiptir.

Üniversite Yetkinlik Analizi’nde kalite odaklı ölçümleme ve ölçülen göstergelerin niteliğini artırmak üzere bir dizi güncelleme de gerçekleştirildi.

Yayınların dünyaya görece bağıl atıf etkisi ve üniversitenin dünya çapında en fazla atıf alan ilk %10’luk dilime girmiş yayın sayısı göstergelerinden oluşan bir önceki kalite boyutu genişletildi.

Ek olarak akademisyenlerin araştırma verimliliği; Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği; patentler tarafından atıflanmış yayın sayısı ve uluslararası iş birlikleri ile uluslararasılaşma katkısı hususlarına yönelik göstergeler eklenmiştir.

Hacim boyutunda 4 göstergeye yer verilerek; dünyadaki bilgi birikimine katkı, Türkiye’de o alanda akademik değer yaratan kritik kitlenin ilgili üniversitede yer alma payı, Ar-Ge ve yenilik proje hacmi, üniversitenin ilgili alandaki Türkiye’ye görece bağıl odaklanma endeksleri yer aldı.

Güncel yetkinlik analizi çalışması kapsamında, yayın ve atıflarla ilişkili veriler için 2014-2018; projelere ilişkin veriler için 2014-2019 dönemi baz alınarak, 2014 yılı ve öncesinde kurulmuş olan 160 üniversite değerlendirmeye alındı.

Göstergelere ilişkin veriler, Türkiye ve dünya için ayrı ayrı Scopus veri tabanı ve SciVal programı vasıtasıyla temin edildi.

Proje verileri için TÜBİTAK veri tabanı kullanılarak; üniversitelerin gerek ulusal gerekse uluslararası proje verileri hesaplamalara dâhil edildi. Belirlenen alanlarda verilerin çekilmesi için eşleşme sağlanan durumlarda Scopus tarafından kullanılan “All Science Journal Classification”(ASJC); diğer durumda ise anahtar kelimelerden faydalanıldı.

Yapılan hesaplamalar neticesinde teknoloji alt alanları ve üniversiteler için yetkinlik seviyelerini görsel olarak sunan grafiklere raporda yer verildi.

Üniversite Yetkinlik Analizi’nin tamamına erişmek için TIKLAYINIZ.

Göstergeler, metodoloji ve alanlara ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayıp; açılacak sayfada sağdaki menüden “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi”sekmesini inceleyebilirsiniz.

Not: Üniversite Yetkinlik Analizi’nde, 2018 yılında bölünen üniversiteler yer almamakta olup; değerlendirme yaparken bu hususun göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır. Bölünen üniversitelere yönelik ek bir çalışmanın tamamlanarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar yayınlanması planlanmaktadır.

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz