Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı’nda mentor olmak ister misiniz?

12-17 yaş arasındaki özel yetenekli öğrencilerle akademisyenlerimizi buluşturmayı hedefleyen ücretsiz -kar amacı gütmeyen- Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı projesi kapsamında mentor olabilirsiniz.

“Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Projesi” özel yetenekli çocuklarımızın yetenek alanlarıyla ilgili gelişim süreçlerini bir mentor danışmanlığında somut çıktılara dönüştürmeyi hedeflemektedir. Projede,  seçilmiş öğrenci ve akademisyenlere etkili menti ve mentor olmalarını sağlayacak bir eğitim verilmesinin ardından menti ve mentorların uyumları gözetilerek eşleştirilmeleri sağlanacaktır.

Projenin Amaçları

  • Sahip oldukları özel yeteneklerinden dolayı yetenek ve becerilerinin desteklenmesine ihtiyaç duyan özel yetenekli çocukların bütüncül bir hizmet yaklaşımıyla yeteneklerinin desteklenmesi.
  • Özel yetenekli çocuklar için üst düzey bilgilerin ve yeteneklerinin geliştirilmesi adına uygulamalı mentorluk eğitimlerinin kullanılacağı, ailelerinin bilinçlendirileceği ve kapasitelerini geliştirecek öğretmenlerinin mentor olarak yetiştirildiği Ulusal Yetenek ve Mentor Ağının kurulması.
  • Özel zeka testlerinden geçmiş, 12-17 yaş arasında ki özel yetenekli çocuk ve gençlerin; Akademisyenlerle buluşturularak yetenek, ilgi, beceri ve kapasitelerine göre ortak çalışmalar yapmalarına imkan hazırlanması.
  • Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı programı kapsamında farkındalık temelli eğitimler, mentorluk eğitimleri, pozitif psikoloji temelli eğitimlerin profesyonel stüdyoda hazırlanarak kendilerine, ailelerine ve eğitmenlerine gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.
  • Başta Üsküdar Üniversitesi olmak üzere, ortak olduğumuz üniversitelerle birlikte İstanbul’daki üniversitelerde mentorluk birimlerinin kurulması ve bu birimlerde üniversitelerde çalışan akademisyenlerin özel yetenekli çocukların kapasite ve yetenekleriyle ile ilgili farkındalık kazandırılması.
  • Özel yetenekli çocukların ailelerine, kendilerine ve onları yetiştirecek olan eğitmenlerine bütüncül ve adil bir hizmet sunmak amacıyla kurulan Ulusal Yetenek ve Mentor Ağında birbirleriyle iletişimde olmalarının sağlanması.

 

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projemiz sizlere sunulan ücretsiz bir hizmettir.

Ayrıntılı bilgi için :

http://yetenekvementoragi.com/

Akademisyenlere yöenlik broşür için :

https://drive.google.com/file/d/0B68GzvsyOwq_cFlpNDVyLXNMZTA/view

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz