Türkiye & Polonya İkili İşbirliği Programı kapsamında projelere 720.000 TL’ye kadar destek

Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı üçüncü çağrısı açıldı. Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi : 07 Eylül 2018

İşbirliği araştırma alanları:

  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)
  • Enerji
  • Sağlık
  • Gıda

Bütçe üst limitleri Türkiye’den başvuran araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından proje başına 720.000 TL olarak belirlenmiştir.

Polonya’dan başvuran araştırmacılar için NCBR tarafından bütün alanlar için proje başına üst limit 850.000 PLN olarak belirlenmiştir.

Başvuru Sistemi

Türkiye ve Polonya’daki araştırmacılar başvurularını Ortak Başvuru Formu ile ayrı olarakkendi kuruluşlarının çevrimiçi sistemlerinden yapacaktır.

Türkiye’deki araştırmacıların http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde bulunan ve İngilizce Ortak Başvuru Formu’nu maksimum 30 sayfa olacak şekilde 07 Eylül 2018 tarihi saat 17:00’a kadar doldurmaları ve diğer başvuru adımlarını tamamlayıp, ıslak imzalı olarak iletilmesi gereken belgeleri en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaşacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir.

Çağrı ile ilgili sorularınızı uidb@tubitak.gov.tr ve karolina.janczykowska@ncbr.gov.pl e-posta adreslerine yöneltebilirsiniz.

Kaynak : http://www.tubitak.gov.tr/

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz