Türkiye Barış Zirvesi – 24 Nisan 2016 / Boğaziçi Üniversitesi

Türkiye Barış Zirvesi 2016, Genç Barış İnisiyatifi Derneği tarafından 24 Nisan 2016 Pazar günü Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Salonunda
gerçekleşecektir. Birincisi 2015 yılında Marmara Üniversitesi Reşat Kaynar Salonunda gerçekleşmiş olan Zirve 2000’i aşan başvuru sonucunda seçilen 500’ü aşkın katılımcının iştiraki
ile gerçekleşmiştir. Barış konusunda Türkiye’nin Dünya üzerindeki stratejik rolüne dikkat çekecek ve barış kavramının sadece soyut bir savaşın olmaması algısını aşarak toplumsal
hayatın her yerinde işlenmesi ve yaşanması gereken bir durum ve hedef olarak anlaşılması gerekliliğine dikkat çekecek Türkiye Barış Zirvesi’nde 3 farklı oturum yer alacaktır. “ “Sanat”,
Ekonomi” ve “Özel” Oturum şeklinde yürütülecek olan Barış Zirvesi; tüm gün saat 09:30 ile  18:30 aralığında devam edecektir. Ünlü iş adamları, sanatçılar, akademisyenler ve gazetecilerin
konuşmacı olarak katılacağı zirvenin sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Türkiye’nin Ortadoğu ve Dünya üzerinde “Barış” konusunda stratejik rol oynadığı bu yıllarda, ülkemizin sanat ve ekonomi alanlarında öne çıkmış kıymetli iş adamlarının, sanatçı-
larının, gazetecilerinin ve akademisyenlerinin bir araya geleceği zirvede, barışın önemine ve barış inşası kavramlarına dikkat çekilecektir. Barışın sadece kaybedildiği zamanlarda hatırlanan
değil daima korunması bilincinin aktif olarak ayakta tutulmasına inanan GBİ, bu zirve ile gençleri ilgi duydukları alanlardan önemli isimlerle buluşturarak barışın inşasına, sürdürülebilirliğine
ve farkındalığına katkı sağlama amacı gütmektedir. GBİ, toplumsal ve küresel barışın korunması ve sürdürülebilirliği adına öncü nitelikte olan bu zirve sayesinde insanlarda
var olan “barış” algısını somutlaştırmayı, insan hakları, hoşgörü, birlikte yaşama kültürü gibi kavramlar hakkında toplumsal farkındalığı geliştirmeyi hedeflemektedir.
Gerek toplumsal gerekse bölgesel ve küresel düzeyde krizlerin ve potansiyel savaşların konuşulduğu böylesi zor ve kritik bir dönemde, barışa ve barışı her düzeyde yeniden inşa
etmeye olan ihtiyacımız gayet aşikardır. Bu sebep ile barışı yeniden inşa etme ve sürdürülebilir şekilde koruma yolunda neler yapılabileceğini konuşma, tartışma ve çözümler getirme
amacıyla farklı sektörlerden önde gelen isimleri aynı oturumda bir araya getirerek disiplinler arası interaktif bir “Özel Oturum” ile bu amaç doğrultusunda önemli sonuçlara ve potansiyel
işbirlikleri için tohumlar atılmasına katkı sunulacaktır.

http://www.turkiyebariszirvesi.org/

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz