TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Açılıyor

Elektronik Başvuru Başlama Tarihi : 20 Kasım 2017

Elektronik Başvuru Son Tarihi  : 22 Ocak 2018

Proje Süresi : En fazla 12 ay

Hedef Kitle:

Projenin hedef kitlesinin, aşağıdaki gruplardan en az birini kapsaması beklenmektedir:

• Bir kurum / kuruluşta kadrolu öğretmenlik yapanlar (asil veya stajyer)
• Üniversitelerde akademik personel olarak görev yapan öğretim elemanları
• Lisansüstü eğitim yapanlar

Destek Miktarı:

Destek miktarı, projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak başvuruda talep edilir ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen miktar desteklenir.
Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir.

 

 

Proje kapsamında önerilen yenilikçi yöntem ve uygulamalar aşağıda yer alan yöntem veya etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içerebilir:

• Mobil uygulamalar
• E-öğrenme uygulamaları
• Deneysel uygulamalar
• Hesaplamalı bilim uygulamaları
• Oyun tabanlı uygulamalar
• Artırılmış gerçeklik uygulamaları
• Gözlem
• Atölye çalışmaları
• Saha çalışmaları
• Müzik, resim, dans, tiyatro, drama vb. sanatsal uygulamalar
• Grup çalışmaları

 

Kasım 2016 “4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları” çağrısı sonucu desteklenmesine karar verilen projeler için tıklayınız. 

İletişim :
bt4005@tubitak.gov.tr
forum.tubitak.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için : 

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2017-2018-tubitak-4005-yenilikci-egitim-uygulamalari-cagrisi-acildi

 

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz