TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Proje Çağrısı

Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları destekleme sözleşmesi ile belirlenmiş ve temel amacı toplumu bilimle buluşturmak olan projedir.

Bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılması amaçlanarak hazırlanan, doğa eğitimi ve bilim okulları kapsamında gerçekleştirilecek her türlü etkileşimli uygulamadır. Bu çağrı için etkinliklerin 1 Mayıs 2018 – 1 Nisan 2019 tarihleri arasında planlanması gerekmektedir.

Bilim ve Toplum Projeleri bütün topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesi aşağıdaki gruplardan bir ya da birkaçını kapsayabilir:

 Okul öncesi çocuklar
 İlkokul öğrencileri
 Ortaokul öğrencileri
 Lise ve dengi okul öğrencileri
 Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora)
 Öğretmenler ve öğretmen adayları
 Kamu personeli

Destek Miktarı:

Destek miktarı, projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak başvuruda talep edilir ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen miktar
desteklenir. Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir.

Başvuru Son Tarihi : 22 Ocak 2018

Ayrıntılı bilgi için : 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/2017-2018_4004_cagri_metni_16102017_f.pdf

Başvurular için : 

http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz