TÜBİTAK Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

TÜBİTAK 2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı başvuruları açılmıştır.

Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenci, öğretmen ve bilim insanı/araştırmacıların ilgili alanlarda bilimsel ve güncel bilgileri edinmesine katkı sağlamak amacı ile yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinliklerine destek sağlanacaktır.

DESTEK VERİLECEK BİLİMSEL ETKİNLİKLER

(1) TÜBİTAK’ın kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği/protokol yaparak, ortaöğretim öğrencilerine yönelik proje yarışması ve olimpiyat programlarına katkı sağlayacak öğretmenlerin eğitimine yönelik etkinlikler (Bu etkinlikler TÜBİTAK bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler için başvuru alınmamaktadır),

(2) Ön lisans, lisans öğrencileri Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek olan kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinlikleri,

(3) Lisansüstü öğrenciler, genç araştırmacı ve uzmanlara yönelik Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yaygın kullanılması beklenen tekniklerin kapsamlı ve gerçekçi biçimde öğretilmesini amaçlayan, değişik üniversitelerden öğretim üyelerinin görev aldığı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinlikleri,

DESTEK VERİLMEYEN ETKİNLİKLER

(1) Hizmet içi eğitimler, (TÜBİTAK’ın kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği/protokol yaparak gerçekleştirilen eğitimlerde bu koşul aranmaz)

(2) Kurumsal Toplantılar, (TÜBİTAK’ın kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği/protokol yaparak gerçekleştirilen eğitimlerde bu koşul aranmaz)

(3) Kişisel Toplantılar,

(4) Ticari amaçlı sertifika programları,

(5) Meslek edindirmeye yönelik kurslar,

Bu programın kapsamı dışındadır.

ETKİNLİK SÜRESİ

Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi üç haftayı geçemez.

BAŞVURU TARİHLERİ : 

15 Mayıs 2017 – 16 Haziran 2017

AYRINTILI BİLGİ VE BAŞVURULAR İÇİN : 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2229-bilimsel-egitim-etkinliklerini-destekleme-programi

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz