TÜBİTAK Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Proje Çağrısı

2017 – 2018 Dönemi 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrısına başvuruların 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması
planlanmaktadır.

4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrı programı öğretmenlere /akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım,
strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesiniamaçlamaktadır.

Projenin hedef kitlesinin, aşağıdaki gruplardan en az birini kapsaması beklenmektedir:

 Bir kurum / kuruluşta kadrolu öğretmenlik yapanlar (asil veya stajyer)
 Üniversitelerde akademik personel olarak görev yapan öğretim elemanları
 Lisansüstü eğitim yapanlar

Başvuru Koşulları :

4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrısı kapsamında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:
 En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak
 En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum / kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine
sahip olmak (halen çalışan öğretmen veya 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik yaptıktan sonra öğretmenlikten ayrılmış ama bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyor olmak)

4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrısı ile ilgili detaylı bilgi için:
http://tubitak.gov.tr/4005

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz