Toros Üniversitesi 48 öğretim üyesi alacak

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilmiş  olan  bölümlerine,  aylık  ve  özlük  hakları  yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
• 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanununun 23, 25.  ve 26.  Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.
•   5772   sayılı   Kanun   uyarınca   belirlenmiş   olan   Toros   Üniversitesi   Öğretim   Üyesi Yükseltme  ve  Atama  Ölçütlerinde  yazılı  şartları  taşıyor  olmak.  (link:https://www.toros.edu.tr/ dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-    DD-051–Toros-universitesi-Akademik-Yukseltilme- ve-Atanma-olcutleri.pdf)
•  Eğitim  Öğretim  dili  İngilizce  olan  bölümlere  başvuracak  olan  adayların  23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasına  İlişkin  Yönetmeliğin  8.  maddesinin  7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
– Başvuru dilekçesi,
– Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
– YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
– Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
– Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
– Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
– Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak gönderilecektir.)
Link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-DD-051–Toros- universitesi-Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf
–  Yabancı  dil  (İngilizce)  yeterliliği  için,  aşağıdaki  koşuldan  en  az  birini  sağladığını gösteren belge; (Eğitim- Öğretim dili İngilizce olan bölümler için – bilgi www.toros.edu.tr)
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b)  Öğretim  elemanının  lisans  veya  doktora  öğreniminin  tamamını  öğretimin  verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu  tarafından  tanınan  ve  ülkenin  resmî  dilinde  eğitim  veren  yükseköğretim  kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu  durumu   ilgili   yükseköğretim  kurumundan   resmî   olarak  belgelendirmiş  olması   ve  ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
ç)  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezî  yabancı  dil  sınavları  ile eşdeğerliği  kabul  edilen  uluslararası  yabancı  dil  sınavlarından  yüz  tam  puan  üzerinden  asgarî seksen  puanla başarılı olması.  (Çalışılan  yükseköğretim kurumundan  ayrılan  ve iki  yıldan  fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde  de  söz  konusu  merkezi  yabancı  dil  sınav  puanlarına  ilişkin  belgeleri  ilgili  merkezi
sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

–  Profesör  adaylarının  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  17. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı,
–  Doçent  adaylarının  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  14. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı,
– Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı başvuru evrakları ile birlikte ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde “Toros  Üniversitesi  Rektörlüğü,  Bahçelievler  Kampusu,  1857  Sokak  No:  12,  Yenişehir  33140, MERSİN  ”adresine  şahsen  teslim  edilmesi  gerekmektedir.  İlan  başvuru  süresi  dışında  başvuru teslim alınmaz ve değerlendirilemez.

Not:  Yayınlar  için  hazırlanacak  dosyaların  PDF  formatında  CD  veya  flash  bellek  ile teslim edilmesi tercih edilir.

ALIM YAPILACAK BÖLÜMLER

Kaynak: https://www.ilan.gov.tr/ilan/750232/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/toros-universitesi-48-ogretim-uyesi-alacak

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz