TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Burs Programı

TEMA Vakfı, Sayın Turan Demiraslan’ın gerçekleştirdiği eğitim bağışı kapsamında, TEMA Vakfı’nın amaçları doğrultusunda araştırma yapan ve öğrenimlerini sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyacı olan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim desteği sunmaktadır. Burs programı kapsamında, öğrencilerin desteklenmesinin yanı sıra, doğa koruma ve sivil toplum ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi de amaçlanmaktadır.

Vakfın destek vereceği çalışmaların, TEMA Vakfı’nın görüşlerinin geliştirilmesine, Vakfın yürüttüğü hukuki çalışmalara bilimsel zemin sağlamasına, doğa eğitimi alanındaki çalışmaları zenginleştirmesine ve doğal varlıkların korunma stratejilerinin oluşturulmasına katkı sunması önceliklidir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere, 12 ay süreyle ile her ay 1.080 TL eğitim desteği sunulmaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı olmak
Ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olmak
Orman ve kırsal kalkınma, çevre politikaları ve çevre eğitimi ile ilgili bir araştırma alanı ve tez konusu belirlemiş olmak. (Araştırma konuları ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir.)
Başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde, son başvuru tarihinden önce e-posta yolu ile TEMA Vakfı’na ulaştırmak.
Başvuru son tarihi: 30 Eylül 2018 / Başvuru e-posta: burs@tema.org.tr
Not: Başvuru koşullarının tümünün sağlandığı başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.

Araştırma Konuları

Orman ve Kırsal Kalkınma

Toprak erozyonu, arazi bozulumu, çölleşme ile mücadele, sürdürülebilir tarım uygulamalarının ekolojik, ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırmalar
Hassas toprak ve tarım uygulamaları ve Türkiye’deki uygulanabilirlik koşulları
Kuraklık, erozyon ve çölleşme riski yüksek alanların belirlenmesi ve sürdürülebilir yönetim planlarının geliştirilmesi
Gıda ve sürdürülebilir hammadde temini
Türkiye’deki doğal yaşlı orman ekosistemlerinin fito-sosyolojik yönden araştırılması
Doğal ormanlarda biyolojik çeşitlilik çalışmaları, korunan alan yönetimi
Sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimi: Planlama, modelleme ve politika
Havzalarda su kirliliği, sucul ekosistemlere etkisi ve sulanan tarım topraklarının durumu
Çevre Politikaları

Enerji demokrasisi
Toplumsal karar alma mekanizmalarında üstün kamu yararı analizi ve üstün ekosistem yararı analizi
Yenilenebilir enerjinin çevresel etkileri
İklim değişikliği ve gıda güvenliği
Tarım sistemleri ve çevre ilişkileri
Gıda güvenliği ve iklim değişikliği odaklı analizi, değerlendirilmesi
Mevcut/işletmedeki sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi
Çevre Eğitimi

Eğitim teknolojisi araçlarının doğa eğitiminde kullanımının araştırılması ve etkilerinin ölçülmesi
Çevre eğitimi etki değerlendirmesi için ölçek geliştirilmesi
STE(A)M / “Science for all” yaklaşımına göre doğa eğitim programı geliştirilmesi

 

 

AYRINTILI BİLGİ VE BAŞVURULAR İÇİN :

http://www.tema.org.tr

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz