TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın (TAP Vakfı) 1 Aralık Gençlik Fonu, gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini amaçlayan bir programdır. Bu fon kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili bir çerçevede “güvenli cinsellik” temalı proje ve etkinlikleri desteklenecektir.

Bu çerçevede 2017 yılında özellikle

– 1 Aralık Dünya HIV/AIDS Farkındalık Günü etkinlikleri,
– Güvenli cinsellik için akran desteği
– Güvenli cinsellik için farkındalık ve bilgilendirme
– Cinsel sağlık için danışmanlık ve hizmetlere erişim

konularında proje ve etkinliklere destek sağlanacaktır.

Kimler başvurabilir?

· Üniversitelerde kayıtlı kulüpler/topluluklar
· Ulusal veya uluslararası düzeyde çalışan gençlik kuruluşlarının şubeleri/yerel grupları
· Ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşlarının gençlik kolları/grupları
· Yerel gençlik kuruluşları
· Kent konseylerinin gençlik yapıları
· Yerel yönetimlerin gençlik birimleri

Proje başına fon miktarı nedir?

Bu fon kapsamında, proje başına en fazla 2500TL katkı sağlanacaktır. Projelerin bütçelerinin bütünlüklü ve mümkün olan en ekonomik seçenekleri içerecek şekilde planlanması tavsiye edilir. Destekler doğrudan mali destek şeklinde sunulmayacak, ilgili mal ve hizmetlerin karşılanması şeklinde verilecektir.

Ne tür faaliyetler desteklenir?

Aşağıdaki faaliyetler ve masraf kalemleri desteklenebilir. Destekler bu faaliyetlerle sınırlı değildir, geniş bir fikir vermesi amacıyla listelenmiştir.

· Toplantı, konferans, eğitim vb çalışmalar için uzman, konuşmacı, salon, ulaşım, yemek bedelleri.
· Başka bir şehirden gelecek genç katılımcılar için ulaşım bedelleri
· Sticker, rozet, broşür vb kampanya/savunuculuk giderleri
· İnternet sitesi/sosyal medya kullanımına ilişkin harcamalar
· Yayın, bülten, matbaa giderleri
· Afiş, poster

Son başvuru tarihi : 30 Ekim 2017

Başvurular ve ayrıntılı bilgi için :
http://www.tapv.org.tr/tcid/13/263/TAP-Vakfi-1-Aralik-Genclik-Fonu

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz