2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmasında, Açık Öğretim Fakülteleri dâhil ön lisans ve lisans öğrencileri arasında girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı...