Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 Akademik Personel Alımı İlanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden akademik personel alımına yönelik yapılan açıklama şu şekildedir;

Üniversitemize öğretim eleman alımı ile ilgili 15.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilanımızdaki kadrolara yapılacak başvurularda ilan metninde belirtilen açıklamalara ilave olarak aşağıdaki hususlara önemle riayet edilmesi gerekmektedir. 


İlanımızdaki tüm Profesör kadroları ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yapılacak başvurular Ankara da Gülhane Külliyemizdeki Gülhane Personel İşleri Birimine ; İstanbul’da Mektebi Tıbbiye-i Şahane Külliyesindeki Personel Daire Başkanlığına; diğer doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurular ise ilandaki ilgili Birimlere ( Fakülte/Yüksekokul/Enstitü) şahsen yapılacaktır. 

Adaylar öncelikle başvuru formunu doldurup bu formda istenen belgelere ilave olarak profesör kadrosuna başvuruda belirtilen “Başlıca Araştırma Eseri”nin çıktısını, ilan kriterinde belirtilen şarta ait belgenin (yayın/çalışma/bildiri/poster…v.b.) çıktısını ve yayınlarını içeren CD/USB leri ekleyerek hazırlayacakları dosyayı ilgili birimlere ilan sürecinde teslim edeceklerdir. Bu belgelerin haricinde diğer yayınların çıktılarını almaya gerek yoktur. Adaylar hazırlayacakları CD/USB ye yayınlarına ilave olarak başvuru formunda istenen belgeleri tarayıp ayrıca ekleyebilirler. 

Profesör başvurularında Başlıca Araştırma Eserini başvuru formunda belirtmek zorunludur. Başlıca Araştırma Eseri olarak Doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında yapılan özgün yayınlar veya çalışmalardan biri seçilmelidir. 

Son başvuru tarihi 29.12.2020 (mesai bitimi) 
Başvuru Adresleri
Personel Daire Başkanlığı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İstanbul 
Gülhane Personel İşleri Birimi Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA 
– İlan Metni için tıklayınız…

– Başvuru Formu (Profesör, Doktor Öğretim Üyesi ) için tıklayınız…

– Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi) için tıklayınız…

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz