Remzi Hoca’dan YDS Yorumları

Remzi Hoca  ekibi de sınava girerek 2017 İlkbahar YDS’ye dair yorumlarını paylaşmıştır :

Genel Olarak :

 • 2017 İlkbahar YDS testi daha önceki sınavlardan farklı değildi. Son zamanlarda oturtmuş olduğu orta zorluktaki çizgisini devam ettirdi.
 • YÖKDİL’den sonra YDS’nin kolay olabileceği düşünülmüştü ancak YDS zordu denilemese bile çizgisini devam ettirerek belli bir düzeyi korudu.
 • Sınavda dikkat çeken unsurlardan biri soru talimatlarının da artık İngilizce olması idi. Bu durumunun sınava giren yabancı adayların sayısındaki artıştan kaynaklandığı düşünülebilir.
 • Sınav genel olarak fen bilimleri ve sosyal bilimler dilinin hâkim olduğu bir metin içeriğine sahipti.
 • Sınavın ilk 16 sorusu oldukça makul sorulardan oluşmakta idi.
 • Daha önceki sınavların aksine bir tane Phrasal Verb soruldu, bunun yerine iki isim sorusu vardı.
 • Cloze testler makul sorular içeriyordu. Ancak ikisi de fen ağırlıklı konulara sahipti.
 • Cümle tamamlama soruları, yine bağlaçlarla bağlanan cümlelerden oluştu ve daha önceki sınavlarda olduğu gibi metni anlamayı gerektiriyordu. Cümle tamamlama sorularının zorluğu makul düzeyde idi.
 • Çeviri soruları 1 ya da 2 adet zor soru dışında makul zorlukta idi.
 • Paragraf soruları genel olarak zordu denilemez, ancak 2 adet başlık sorusunun sorulması sınava girenlerin aleyhine olmuş olabilir.
 • Paragraf sorularında soru köklerinde alışılmış ÖSYM tarzının dışına bir hayli çıkılmıştı.
 • Fareler ve kan nakli ile ilgili paragrafta sorulan the control group sorusu oldukça farklı gelebilir ancak paragraftan kontrol edilip yapabilecek bir soru idi. 13.Diyalog soruları ve paragraf tamamlama soruları bu sınavda en zor kabul edilebilecek iki soru tipi idi. Ancak daha önceki sınavlarla karşılaştırıldığında normal kabul edilebilir.
 • Eş anlamlı cümle sorularının 2 tanesi not only / not just – both ilişkisinden dolayı rahattı. Diğer 2 soru da normal sayılabilirdi.
 • İlgisiz cümle soruları rahat sorulardı ve zor soru yoktu denilebilir.

Olası Doğru Cevaplar:

1. (proper) utilisation (of libraries)
2. shift (in sth from sth)
3. enhance the development of
4. bring about the beginning of
5. vulnerable (to diseases)
6. (predict) accurately
7. (starting) around (800 AD) / along (Mississippi)
8. at (present rate) / to (…extent)
9. either (because…) / or (because)
10. even though (scientists cannot agree …, there is some evidence)
11. despite (similarities, Venice)
12. yet
13. so
14. has suggested / turn
15. cannot be examined / could move
16. spreading / (began) to find
17. nevertheless
18. (water pools) on (Mars)
19. (adorned) with
20. (this is) plausible, (because…)
21. because of (…factors…)
22. due to (harsh climate)
23. however
24. may exist
25. can stand (on the plant)
26. endure

Hatırlatma: Cevaplar muhtemel cevaplardır. Hata payı bulunmaktadır. Bu da soruların tam olarak hatırlanamamasından kaynaklanmaktadır.

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz