SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı) Türkiye’deki akademisyen maaşlarının yeterli olmadığına ve bundan dolayı üniversiteler yetenekli bilim insanları için cazibe merkezi olamadığına dair bir rapor yayınlamıştır.
Akademik Haberler
Türkiye yükseköğretim sisteminde öğretim üyesi maaşları, Türkiye’deki diğer kurumlar ya da farklı ülkelerdeki üniversitelerde çalışanlarla karşılaştırıldığında rekabet edilebilir düzeyde değildir. …