Okutman ve Uzman kadroları da kaldırılıyor

TBMM’de yapılan düzenleme ile Yardımcı Doçent kadroları ile birlikte  “Okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı” kadroları da kaldırılacak.  Halen bu kadrolarda görev yapan kişiler ise Öğretim Görevlisi kadrolarına atanacaklar.  Ancak, bu kişilere  ders görevi verilmeyecek, daha önce yapmakta oldukları görevleri yapmaya devam edecekler.

Meclise sevk edilen yasa teklifi ile üniversitelerde Uzman,okutman ve çeviri kadrolarında çalışanların çalışanların öğretim görevlisi olarak atanmaları yönünde düzenleme yapılacak.

İlgili kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre 2547 ve 2914 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir.

Kanun teklifinde “Öğretim Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında görev yapmakta iken yapılacak düzenleme sonrası Öğretim Görevlisi kadrolarına atanacaklara ders görevi verilmeyecek, bu kişiler mevzuat değişikliğinden önce yapmakta oldukları görevleri yapmaya devam edeceklerdir.

Kaynak : https://mevzuatinyeri.com

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz