Ödüllü TET Ar-Ge Proje Pazarı

AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

TEMA / KONU
Etkinliğin teması Akıllı Şehirler’dir. Bu temalar ;

Akıllı Ev
Akıllı Enerji
Akıllı Ulaşım
Diğer Akıllı Uygulamalar (Mobilite,Sağlık,Eğitim,Üretim vb.

KATILIM KOŞULLARI

A. Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları,Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.

B. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.

C. Ar-Ge Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin proje pazarının yapılacağı tarihte en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir.

Her proje için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) Birliğimizce karşılanacaktır.
Ulaşım masraflarında; uçak,tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde,
taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır.

Son Başvuru Tarihi : 09 Şubat 2017
Etkinlik Günü : 14 Nisan 2017

ÖDÜLLER

Ar-Ge Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül kategorisinde de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül Kurulu tarafından başarılı bulunan projeler aşağıdaki miktarlarda ödüllendirileceklerdir.

1.’lik Ödülü 20.000
2.’lik Ödülü 10.000
3.’lük Ödülü 7.500

Derecelendirme kategoriler bazında yapılacaktır. Ödül kategorisine katılacak projeler Ödül Kurulu tarafından projenin sağlayacağı fayda, projenin içerdiği inovasyon ve projenin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirilecektir. Ödül Kurulu Üyeleri, TET Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

AYRINTILI BİLGİ VE BAŞVURULAR İÇİN: 

http://www.tetprojepazari.org/

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz