Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowships–IF) tüm dünyadan deneyimli araştırmacılara uluslararası ve sektörlerarası araştırma amaçlı dolaşım imkanı sunarak kariyer gelişimlerinin sağlanmasını, böylelikle de Türkiye’nin de parçası olduğu Avrupa Araştırma Alanının rekabetçiliğinin artırılmasını hedeflemektedir.

Bu program kapsamında tüm dünya ülkelerinden ve tüm araştırma alanlarından deneyimli araştırmacılar tarafından sunulan proje önerileri desteklenebilmektedir. Marie Skłodowska  Curie Bireysel Araştırma Burslarına başvuru yapacak araştırmacıların proje önerilerinin ilgili çağrı kapanış tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na internet tabanlı bir portal aracılığı ile araştırmacının kendisi ya da araştırmalarını yürüteceği kurumdan belirlemiş olduğu kurum irtibat kişisi tarafından sunulması gerekmektedir.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak tüm araştırmacıların aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • Deneyimli Araştırmacı Olma Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi itibari ile doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu program için çağrı kapanış tarihi 12 Eylül 2018 olacaktır.)
 • Uluslararası Dolaşım Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi (bu program için 12 Eylül 2018) itibari ile geldikleri/gidecekleri ülkede son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla bulunmamış olmaları gerekmektedir. (Bu kural ilgili programa “AB Üye Ülkeler ve Türkiye gibi Asosiye Ülkeler dışından bu ülkelere gelmek için başvuru yapan araştırmacılar (Reintegration Panel)” ile “araştırma çalışmalarına çeşitli sebepler ile ara verdikten sonra yeniden başlamak üzere başvuru yapan araştırmacılar (CAR Panel)” için son 5 yılda 3 yıldan fazla projelerini gerçekleştirecekleri ülkede bulunmamış olmalarını gerektirir şekilde esnetilmiştir.)

Araştırmacıların Uluslararası Dolaşım İmkanları: Başvuru yapacak araştırmacıların aşağıda belirtilen yönlerden birisini seçerek proje önerisi hazırlamaları gerekmektedir:

 1. Avrupa İçi Dolaşım Boyutu (European Fellowships – Standart Panel): AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Türkiye gibi Asosiye Ülkelerden (kısaca ‘Avrupa’ olarak ifade edilir) araştırmacılar yine bu ülkeler kapsamında yer alan başka bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumuna ülke değiştirmek kaydı ile dolaşım sağlayabilmektedir. Bu panelden Türkiye’den Avrupa’ya giden araştırmacılar faydalanabileceği gibi Avrupa’dan Türkiye’ye gelen araştırmacılar da faydalanabilmektedir. Bu program kapsamında en az 12 en fazla 24 ay süreli bireysel araştırma projeleri desteklenmektedir. Şartları uyan araştırmacılar dilerlerse “Standart Panel” yerine şu üç özel panelden bir tanesine başvurabilirler (hem standart panele hem CAR/RI paneline başvurusu uygun olan araştırmacılar başvuracakları panele kendileri karar verirler):
  • Kariyere Geri Dönüş Paneli (European Fellowships – Career Restart Panel – CAR): Araştırma alanı ne olursa olsun, son başvuru tarihinden geriye dönük olarak son 18 ay içerisinde kesintisiz 12 ay boyunca araştırmadan uzak kalmış kişilerin başvurabileceği özel paneldir. (2018 yılı çağrısı için son başvuru tarihi 12 Eylül 2018 olarak dikkate alınmalıdır.) Bu panele başvuracakların bir araştırma kuruluşunda burslu olarak ya da iş sözleşmesi ile araştırma yapmadıklarını ya da hastalık, annelik/babalık izinleri, işsizlik gibi mazeretlerini beyan etmeleri gerekecektir. İş/burs sözleşmeleri olmadan bir kurum adına bir konferansa gönderilmeleri ya da yayın yapmaları söz konusu kesintisiz 12 aylık çalışmama durumunun hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu panele başvuranların başvurulrı  bu panelin şartlarına uymadığı tespit edilirse diğer panellere yönlendirilecektir.
  • Ülkesine Geri Dönüş Paneli (European Fellowships – Reintegration Panel – RI): Avrupa dışında kalan ABD, Kanada, Çin, Rusya, Malezya vb. herhangi bir ülkeden Türkiye’ye gelen araştırmacılar bu özel panele başvuru yapabilirler. Sunulacak proje önerileri yine en az 12 en fazla 24 ay süreli olabilmektedir. Başvuru koşulu yukarıda da belirtildiği üzere daha esnektir. Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi (bu program için 12 Eylül 2018) itibari ile son 5 yılda 36 aydan fazla Türkiye’de bulunmamış olmaları gerekir. Bu panele başvuracak araştırmacılar Türk olmalı ya da AB üye ve Asosiye ülkelerinde 5 yıl aralıksız yaşamış olmalıdır (long-term resident).
  • Akademik Olmayan Kuruluşlara Başvuru Paneli (Society and Enterprise Panel): Akademik kuruluşlara gelmek üzere başvuru yapan araştırmacılar ile aynı panel değerlendirildiklerinde yayın sayıları bakımından haksız rekabete uğramalarını önlemek adına büyük sanayi kuruluşu, KOBİ, STK gibi kuruluşlara gelmek üzere yapılan başvurular bu panelde değerlendirilir. Başvuranlar her milliyetten olabilir. Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi (bu program için 12 Eylül 2018) itibari ile son 5 yılda 36 aydan fazla Türkiye’de bulunmamış olmaları gerekir. Proje kapsamında araştırmaların yürütüleceği kurum akademik olmayan bir kuruluş olmalıdır (sanayi kuruluşu, KOBİ, müze, kültürel kuruluşlar, STKlar, hastaneler, uluslararası örgütler gibi).
 2. Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu (Global Fellowships Panel): AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Asosiye Ülkelerde bulunan araştırmacılar bu ülkeler dışında ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerde yer alan bir üniversite/akademik kuruluş ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kuruluşlarına araştırma amaçlı dolaşım sağlamak için bu programdan faydalanabilirler. Bu program kapsamında Türkiye’den bir araştırmacı Avrupa dışındaki ülkelere 12-24 ay süre ile gidebilir; ancak bu süre sonunda 12 ay mutlaka Türkiye’deki (ya da Avrupa’daki) bir kuruluşa geri dönmeli ve 12 süresince projesini burada devam ettirmelidir. Avrupa dışında geçen 12-24 aylık sürenin ardından sabit 12 ay süreliğine gerçekleştirilen dönüş sırasında da Avrupa Komisyonu desteği devam edeceğinden destek süresi 36 aya kadar çıkabilmektedir.

 Destek Kapsamı

Destek miktarı araştırmacının proje süresince tüm yaşam giderlerini ve kuruma masraflarını kapsar nitelikte olup; araştırmacının deneyim süresine, bakmaya yükümlü olduğu aile/çocukları olup olmadığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu kapsamında yer alan zorunlu geri dönüş süresi boyunca da destek devam etmektedir. Bu burslar kapsamında verilen destek kişiyi ve araştırmalarını destekler nitelikte olup, altyapı desteği sunulmamaktadır.

IF: Finansal Yapı

 

 

Bireysel Burslar (IF)

 

Araştırmacıya

(Aylık)

Kuruma

(Aylık)

Yaşam Giderleri

(Living

Allowance)

Dolaşım Giderleri

(Mobility

Allowance)

Aile Katkısı

(Family

Allowance)

Araştırma, Eğitim Giderleri

(Research, training and networking costs)

İdari Maaliyetler

(Management and indirect costs)

4,880

Avro

600

Avro

500

Avro

800

Avro

650

Avro

Önemli Hususlar

 • Her araştırmacı aynı çağrı döneminde bir adet IF başvurusu yapabilir. aynı araştırmacıya ait birden fazla başvuru alınması halinde Avrupa Komisyonu araştırmacıdan bir tanesini seçmesini ister. Araştırmacıya ulaşamaması halinde ilk sunulan proje önerisi değerlendirmeye alınır.
 • Proje önerisini Avrupa Komisyonu’nun portalı üzerinden sunarken araştırmacının gideceği/geleceği kuruluşa ait PIC kodunu sisteme girmesi gerekmektedir. Kuruluşların kısa adı yazılarak PIC kodları sistemden bulunabilir. Ancak daha önce PIC kodu almamış kuruluşların şu link üzerinden bu kodu edinmeleri gerekir. Araştırmacı bu kodu edinmesi için kuruluşu ile irtibata geçmeli, kendisi kuruluş adına PIC kodu almaya çalışmamalıdır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
 • Araştırmacılar başvuruları sırasında proje önerilerini Kimya, Sosyal Bilimler, İktisat, Bilgi Teknolojileri ve Mühendislik, Çevre, Yaşam Bilimleri, Matematik, Fizik panellerinden birisini seçerek sunarlar. (RI, CAR, GF panelleri için tek panel mevcuttur.)
 • Başvuru aşamasında Avrupa Komisyonu araştırmacıların ve danışmanlarının başvuru formlarını beyan usulü doldurmalarını bekler. Bu beyanlarını ispatlayıcı dokümanlar (diploma, tam zaman eş değer çalışılan yıllar hakkında resmi belge, hangi ülkede kaç yıldır yaşandığına dair pasaport bilgisi vs.) istenmemektedir. Ancak başvuru sahibinin beyanlarında şüphe uyandırıcı bir durum görülmesi halinde Avrupa Komisyonu bu tür belgeleri sonradan isteyebilecektir.
 • Başvurular AB resmi dillerinden herhangibirisinde yapılabilmektedir. Ancak başvuruların tamamına yakını ingilizce yapılmaktadır. Yabancı dil seviyesini gösterir belge hiç bir proje önerisi başvurusunda istenmemektedir. Araştırmacıların başvurularını ingilizce olarak yapmaları dil bilgisi seviyelerini ispatlamaktadır.
 • Avrupa İçi Dolaşım Boyutu (European Fellowships – Standart/RI/CAR Panel) ile Avrupa içinde bir kuruluşa gidecek ya da Avrupa’dan Türkiye’deki bir kuruluşa gelecek araştırmacılar gidecekleri/gelecekleri kuruluşu kendileri belirlerler. 12-24 ay arasında araştırmalarını yapmak üzere burs kazanmaları halinde, araştırma süreleri bittikten sonra hangi ülkeye ya da kuruma döneceklerine Avrupa Komisyonu karışmaz. Bursu kazanmaları halinde proje bütçeleri Avrupa’da hangi kuruma gidiyorlarsa ya da Türkiye’de hangi kuruma geliyorlarsa o kuruma yatırılır. Ancak Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu (Global Fellowships) ile Avrupa dışında bir ülkeye/kuruluşa giden araştırmacılar, Avrupa dışında 12-24 ay araştırmalarını bitirdikten sonra, sabit 12 ay Avrupa’ya geri dönmek zorunda oldukları için; hem gidecekleri hem de geri dönecekleri kurumları proje yazım aşamasında belirlemelidirler. Bursu kazanmaları halinde, proje bütçesi Türkiye’de ya da Avrupa’da geri dönecekleri kuruma yatırılır.
 • Bu sene ilk kez Genişleme Ülkelerine özel ek bir panel açılacaktır (Widening Fellowships Panel). Türkiye’ye gelmek üzere başvuru yapan araştırmacılar da (European Fellowships kapmsaında) bu panelde aksini talep etmedikleri müddetçe değerlendirilme imkanı bulacaklardır. Proje önerileri değerlendirildikten sonra Avrupa Komisyonu’nca desteklenen liste(mainlist), yedek liste (reserve list) ve eşiği geçen ancak bütçe yetmediği için desteklenemeyen liste (above threshold) ve eşiği geçemeyen liste (below threshold) olarak sıralanır. Desteklenen listeye giremeyen projeler “Widening” adı verilen bu ek paneldeki bütçeden (bu yıl için 5 milyon avro) desteklenme imkanı bulabilirler. ancak bu panelde desteklenecek proje sahipleri “IF Fellow” olarak değil “Wİdening Fellow” olarak adlandırılacaklardır. İsim farklılığı haricinde bursu kazanmaları halinde edinecekleri haklar IF Bursiyerlerinden farklı olmayacaktır.

Güncel Çağrı Bilgisi ve Dokümanları

 • Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları çağrısı yılda bir defa açılır ve o yıl için belirlenen çağrı kapanış tarihine kadar başvuruları internet tabanlı bir portal (participant portal) üzerinden kabul eder. Bu sene 12 Nisan’da açılan çağrı 12 Eylül 2018 tarihinde kapanacaktır. Başvuru hazırlığı oldukça uzun bir süre alacağından sistem üzerinden formların doldurulması son güne, hatta son haftaya bırakılmamalıdır. Sözkonusu başvuru formlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 • Çağrı ile ilgili tüm detaylı bilgi IF 2018 Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır. Bu rehber Avrupa Komisyonu tarafından 12 Nisan 2018 günü yayınlanmıştır. (‘Topic conditions and documents’ sekmesi altına bakınız.) Güncel versiyonları olur ise yine bu link üzerinden paylaşılacaktır. Başvuru rehberine (Guide for Applicants) ulaşabilmek için lütfen tıklayınız.
 • Proje önerinizi değerlendirebilmeniz için Avrupa Komisyonu’nca yayınlanan “Self-evaluation Form”a ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 • Proje önerisinizi yazmak için kullanabileceğiniz “Proje Formatı – Project Template” ulaşmak için lütfen tıklayınız. Formatı word dokümanı olarak görmek için lütfen tıklayınız: Part B-1 Template ve Part B-2 Template
 • Ayrıca yukarıda bahsi geçen IF başvuru koşulları gibi temel kuralların yer aldığı ‘2018-2020 MSCA Çalışma Programı’na ulaşmak için lütfen tıklayınız. 
 • Proje önerileri Avrupa Komisyonu’nun ilan ettiği son başvuru tarihinde (12 Eylül 2018) Brüksel saati ile 17:00’da “Participant Portal” adı verilen sistem üzerinden Avrupa Komsiyonu’na iletilmiş olmalıdır. Başvuru formları çağrının yayınlandığı günden (12 Nisan 2018) itibaren aynı portal üzerinden erişime açık olup, son ana kadar formlar üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. Sistem üzerindeki “submit” tuşuna basılarak proje önerisinin Avrupa Komisyonu’na iletilmesi için son saatleri beklememek önemlidir. Belirtilen saate kadar sunulmayan projelerin sonradan Avrupa Komsiyonu’nca kabul edilmesi mümkün değildir. Eğer adaylar başvuru aşamasında Avrupa Komisyonu’nun sisteminden kaynaklı bir hata olduğunu düşünürlerse konuyu “IT Helpdesk” üzerinden Avrupa Komisyonu’na iletebilirler. Sistem üzerinde, ancak buna dair bir kanıt bulunursa son başvuru tarihinden sonraki 4 gün içerisinde başvurunun yapılmasına müsaade edilebilir. Detaylar için lütfen Avrupa Komisyonu’nun ilgili sayfasınabaşvurunuz. Bu tür aksaklıklar ile mücadele etmemek adına başvuruların bir gün öncesinden Avrupa Komsiyonu’na sunulmuş (‘submit’ sekmesine basılmış) olması tavsiye edilir.
 • Avrupa Komisyonu tarafından  2018 yılı IF çağrısı 12 Nisan 2018 tarihinde açılacak; proje önerileri 12 Eylül 2018 tarihine kadar Avrupa Komsiyonu’nca kabul edilecektir. bu tarihten önce tamamlanan başvuruların önceden değerlendirilmesi mümkün değildir. Değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağında dair şu tabloyu inceleyebilirsiniz:
Çağrının yayınlandığı tarih 27 Ekim 2017
Çağrının başvuruya açıldığı tarih 12 Nisan 2018
Proje önerisi sunmak için son tarih 12 Eylül 2018 saat 17:00:00, Brüksel S.İ.
Proje önerilerinin değerlendirilmesi Ekim – Aralık 2018
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması Şubat 2019
Başarılı proje önerileri için hibe antlaşması imzalanması Mart – Mayıs 2019

IF Bursları Genel Bütçesi

 • Global Burslar (Global Fellowships): 45 milyon avro
 • Avrupa Bursları (European Fellowships): 220 milyon avro (RI, CAR, Standart panelleri kapsar)
 • Akademik olmayan kuruluşların başvurabileceği panel (Society and Enterprise Panel): 8 milyon avro
 • Genişleme Ülkeleri İçin Panel (Widening Fellowships): 5 milyon avro
 • Engelli araştırmacılar için ayrılan özel bütçe (Special Needs Grants): 1 milyon avro

Bir Önceki Yıla Ait Çağrı Bilgisi

14 Eylül 2017 tarihinde kapanan IF çağrısının:

 • sonuçları 26 Ocak 2018 tarihinde açıklanmıştır. (2018 yılı Eylül ayında kapanacak çağrının sonuçlarının da buna benzer bir tarihte açıklanması beklenmektedir.)
 • her paneline sunulan projeler arasından desteklenen en son projenin puanları (cut-off scores) şu şekildedir:
  • Bilimsel Panel Standart EF Paneli Global Burslar Paneli
   CHE (Kimya) 91,4 93,2
   ECO (İktisat)         89 88,2
   ENG(Mühdslk)     91,4 93
   ENV (Çevre)       92,2 92,6
   LIF (Yaşam Bil.) 93 91,4
   MAT (Matmtk) 91,6 93,2
   PHY (Fizik) 90 91,4
   SOC (Sos. Bil.) 91 92,4
  • RI – CAR – SE Paneli
   RI 93,4
   CAR 91,4
   SE 83,6
 • 2017 yılında her panelde desteklenen son proje önerilerinin aldığı puanları incelemek için lütfen tıklayınız.
 • IF Bursları ile ilgili güncel bilgi edinildikçe MSCA Türkiye ulusal İrtibat Noktası tarafından bu sayfa aracılığı ile duyurulacaktır.

Tüm soru ve bilgi talepleriniz için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

TÜBİTAK MSCA Bireysel Bursları Öndeğerlendirme Destek Programı

MSCA IF Bursları’na sunulacak proje önerileri için TÜBİTAK tarafından “Proje Ön Değerlendirme Destek Programı” oluşturulmuştur. Bu program kapsamında Avrupa Komisyonu’nun MSCA IF çağrısına sunulacak proje önerilerinin, projeler sunulmadan önce, daha nitelikli hale getirilebilmesi için finansal destek verilmektedir. Bu finansal desteği almak için proje önerilerini 10 Ağustos 2018 tarihine kadar yazan araştırmacılar TÜBİTAK’a başvuru yapabilirler. Proje ön değerlendirme desteği, araştırmacı tarafından yazılı hale getirilmiş proje önerisinin uzman kişi veya kuruluşlar tarafından incelenmesi, gerekli iyileştirme ve düzeltmelerin yapılması ve başvuru gerçekleştirilinceye kadarki süreçte danışmanlık desteği verilmesini kapsar. Bu destekten faydalanabilmek için ve proje önerileri için öndeğerlendirme hizmeti alabileceğiniz kişi ve kuruluşların uymaları gereken kriterleri öğrenebilmek için lütfen tıklayınız.

Sözkonusu destekten MSCA IF Burslarına başvuracak olan ve proje önerisinde araştırmalarının en az 1 yıllık kısmını Türkiye’de gerçekleştirmeyi taahhüt eden araştırmacılar faydalanabilmektedir. Bir başka deyişle, Türkiye’den Avrupa dışına giden ve en az 12 ay Türkiye’ye geri dönen (Global Fellowship), yurtdışından Türkiye’ye 12-24 ay süreyle gelen araştırmacıların başvuruları kabul edilmekte; Türkiye’den Avrupa’daki herhangi bir kuruluşa gitmek üzere başvuru yapan araştırmacıların (geri dönüş şartları olmadığı için) başvuruları kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK tarafından verilen bu desteğin sadece proje önerinizi Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce daha iyi hale getirilmesi için verilen bir destek olduğunu hatırlatır, MSCA IF burslarına 12 Eylül 2018 tarihine kadar yapılacak başvuruların Avrupa Komisyonu’nca yapılacağının altını çizmek isteriz.

Proje Ön Değerlendirme Destek Programı ile iligli sorularınızı iletebilmek için lütfen tıklayınız.

Türkiye’de ve Yurtdışında IF Başvurusu Yapılabilecek Kuruluşlar 

 • İrlanda‘da MSCA IF Başvurusu yapabileceğiniz kuruluşlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 • İspanya‘da MSCA IF Başvurusu yapabileceğiniz kuruluşlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 • Polonya Varşova Üniversitesi ile başvuru yapılabilecek ilana ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 • İrlanda ve İspanya benzeri MSCA IF Başvurusu yapılabilecek ülkelere ve kuruluşlara Avrupa Komisyonu’nun EURAXESS Portalıüzerinden ya da kendi internet sitesi ulaşabilirsiniz.
 • Türkiye‘deki kuruluşlar da EURAXESS Türkiye Portalı üzerinden ilan verebilir, ya da EURAXESS Portalı üzerinden araştırmacı arayarak kurumlarına davet edebilirler.

Türkiye’deki ev sahibi kuruluşlar MSCA IF bursu ile yurtdışından araştırmacı davet etmek üzere “EOI Formu”nu doldurarak ncpmobility@tubitak.gov.tr adresine iletebilirler.

İletişim

MSCA alanı ve Bireysel Burslar (IF) ile ilgili diğer tüm sorularınız ve bilgi talepleriniz için MSCA Alanı Türkiye Ulusal İrtibat Noktası’na ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Not:

MSCA IF Bursları ile yurtdışında ve Türkiye’de birlikte proje önerisi yazabileceğiniz Araştırma Kuruluşlarının iş/burs/proje ilanlarını EURAXESS Portalı üzerinden arayabilirsiniz. Portalın Avrupa Komisyonu linkine erişmek için lütfen tıklayınız. Portalın Türkiye linkine erişmek için lütfen tıklayınız.

Kaynak : https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/if

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz