Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı Başvuruları Başladı

GEF Küçük Destek Programı SGP Nedir?
Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility – GEF), 1992 yılında BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrası, küresel çevre sorunlarıyla mücadele etmek ve Birleşmiş
Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği Sözleşmelerine taraf olan ülkelerde bu sözleşmelerin uygulanmasına destek olmak temel hedefiyle oluşturulmuştur.
GEF’in uygulayıcı kurumları Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı’dır (UNEP). 1993 yılında Türkiye’de
uygulanmaya başlayan GEF/SGP halen Dünya’da 127 civarında ülkede Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) uygulanmaktadır. Küresel çevre sorunlarının ancak yerel ölçekte halkın katılımıyla çözülebileceğinden yola çıkan GEF/SGP, yerel koruma çalışmalarını ve sürdürülebilir kullanımını teşvik eden projeleri desteklemektedir.

Hangi Projeler Desteklenebilir?
Bir proje fikrinin desteklenebilmesi için öncelikle uygulama döneminin stratejik öncelikleri yani çerçevesiyle “doğrudan” uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca 6. Uygulama Dönemi’nde
seçilen “Edremit Körfezi ve Kaz Dağları” ve “Beyşehir Gölü ve Dedegöl Dağları” çalışma alanları için yerel taraflarca ortaya konulan öneriler de dikkate alınmaktadır. Bu öneriler ve
çalışma alanlarının haritalarına aşağıda verilen web sitesi adresindeki linkten ulaşabilirsiniz. GEF/SGP biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve
sürdürülebilir orman yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olmaktadır. GEF Küçük Destek Programı Türkiye’de aşağıda belirtilen faaliyet veya proje tiplerine destek
sağlayabilmektedir.

Uygulama Projeleri Desteği (50,000 USD ile sınırlıdır)
Toplantı/Çalıştay veya Yayın Desteği (10,000 USD ile sınırlıdır)
Proje Geliştirme Desteği (5,000 USD)

Kimler Başvurabilir?
GEF Küçük Destek Programı’na ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları proje teklifi sunabilirler. Bunlar dernekler, vakıflar, kooperatifleri, meslek odaları ve birlikler olabilir.
Kamu yöneticilerinin yürütmede görev aldıkları (örneğin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) kurumlar bu kapsamın dışındadır.
Proje ortakları veya işbirlikleri için herhangi bir sınırlandırma yoktur. Kamu, özel sektör üniversiteler hatta kişiler bu rolleri üstlenebilirler. Ancak proje fikrinin ve yönetiminin
başvuran kurumun liderliğinde yürütülüyor olması esastır.

 

Son başvuru tarihi : 24 Şubat 2017

Ayrıntılı bilgi ve başvurular için :  http://www.gefsgp.com/

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz