Kümelenme Destek Programı Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

Kümelenme Destek Programının 2. Başvuru Çağrısı 3 Temmuz 2015 tarihine kadar uzatıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açılan Kümelenme Destek Programı’nda Sanayide rekabet, yenilikçili ve verimliliğin arttırılması, küresel ihracattan daha fazla pay alınması, yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi gibi hedefler bulunuyor. Üniversiteleri ve araştırma kurumlarını da hedef kitlesine dahil eden Kümelenme Destek Programı;

Belirli bir sürdürülebilirlik ve rekabetçilik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birlikteliklerinin

a) küme koordinasyonunu, farkındalığını ve/veya etkinliğini geliştirme,

b) faktör koşullarını ve/veya piyasalarını geliştirme,

c) verimlilik

d) yenilik

başlıkları altında ayrıntıları Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan faaliyetleri desteklemektedir.

5 yıllık destek süresi bulunan program kapsamında bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 25 milyon TL olarak belirlendi. Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin % 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemiyor.

Başvurular bu adres üzerinden e-devlet şifresi ile yapılacak olup, başvuru rehberine buradan; program hakkında ayrıntılı bilgilere ise buradan ulaşabilirsiniz.