Katip Çelebi-Newton Fonu’nun akademik ziyaret ve çalıştay düzenleme desteği çağrıları açıldı

TÜBİTAK ve British Council tarafından yürütülen çağrıya başvurlar 27 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bilimsel işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla yürürlükte olan “Kâtip Çelebi-Newton Fonu” çerçevesinde, TÜBİTAK ve British Council tarafından yürütülmekte olan, Akademik Ziyaret Desteği ve Çalıştay Düzenleme Desteği çağrısı 18 Nisan 2016 tarihinde açıldı.

Akademik Ziyaret Desteği’ne başvurular Türkiye ve Birleşik Krallık arasında karşılıklı 6 aya kadar süren akademik ziyaretleri kapsamaktadır.  Çalıştay Düzenleme Desteği ise Türkiye ve Birleşik Krallık arasında düzenlenecek ortak çalıştaylara yöneliktir.

27 Haziran 2016 tarihine kadar devam edecek  başvurular için  araştırma alanları aşağıdaki gibidir:

·         Yaşam boyu sağlık ve refah

·         Tarım ve gıda güvenliği

·         Afet ve acil durum yönetimi

·         Enerji ve iklim değişikliği

·         Sürdürülebilir enerji

·         Bilgi ve iletişim teknolojileri

·         Eğitim ve becerileri: Genç yenilikçiler

·         Değişen küresel jeopolitik: Kriz ve risk yönetimi

·         Demokratik söylem ve hukukun üstünlüğü

·         Küreselleşme ve endüstri ilişkileri

·         Demografik değişim ve göç

·         Kırsal ve kentsel gelişim

·         Veri toplama sistemlerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesi

·         Yönetişim, çatışma ve toplum

Detaylı bilgi ve başvuru için:

http://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/newton-katip-celebi-fund/research 

Çağrılar ile ilgili sorularınız için: newtonfund@britishcouncil.org.tr

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz