Kanada Yerel Girişimler Fonu

Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI), Kanada Hükümeti’nin kalkınma yardımı zarfının önemli bir bileşenidir. CFLI, Kanada Hükümeti’nin bölgedeki sosyo-ekonomik ve politik bağlamı göz önünde tuturak dünyadaki önceliklerini yansıtan aşağıdaki tematik alanlardaki girişimleri Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Suriye ve Türkmenistan’da desteklemesini sağlamaktadır.

  • Kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek ve cinsiyet eşitliğini desteklemek
  • Özellikle sağlık, beslenme ve eğitim alanlarında insani gelişimi desteklemek
  • İnsan haklarını, kapsayıcı ve hesap verebilir yönetimi, demokrasiyi, barışçıl çoğunluğu ve çeşitliliğe saygıyı vurgulamak
  • Kapsayıcı ve yeşil ekonomik büyümeyi teşvik etmek
  • Su ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere çevre hakkındaki eylemleri yaygınlaştırmak
  • Barış ve güvenliği yaygınlaştırmak

Son Başvuru Tarihi: 25 Haziran 2017

Ayrıntılı bilgi, rehber, başvuru formları için : 

http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/kanada-yerel-girisimler-fonu

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz