İstinye Üniversitesi Akademik Personel Alımı

İstinye Üniversitesi akademik personel alımı ilişkin olarak üniversiteden yapılan açıklama şu şekildedir;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 13.09.2019
Son Başvuru Tarihi : 27.09.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 02.10.2019
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 04.10.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 09.10.2019

Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- YÖK Formatlı özgeçmiş,
4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
6- ALES Sonuç Fotokopisi,
7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,
8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi, Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

FAKÜLTE/MYOBÖLÜM/PROGRAM/ABDUNVANKADROSAYISIALESYDSÖZEL ŞART
Tıp FakültesiFizyoloji Anabilim DalıArş.Gör.27080Fizyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.
Tıp FakültesiTıbbi Patoloji Anabilim DalıArş.Gör.17080Tıp veya Biyoloji lisans mezunu olup, Biyokimya alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.
Tıp FakültesiFarmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim DalıArş.Gör.17080Tıp Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi mezunun olup, alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.
Tıp FakültesiHistoloji ve Embriyoloji Anabilim DalıArş.Gör.17050Yaşam Bilimlerinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
Tıp FakültesiAnatomi Anabilim DalıArş.Gör.27080Anatomi alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.
Tıp FakültesiMikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Arş.Gör.17080Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.
Tıp FakültesiMikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Arş.Gör.17080Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak
Tıp FakültesiTıbbi Biyokimya Anabilim DalıArş.Gör.17050Tıbbi Biyokimya alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.
Meslek YüksekokuluAşçılık ProgramıÖğr.Gör.270Gastronomi ve Mutfak Sanatları ya da Yiyecekve İçecek İşletmeciliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, Turizm alanında doktora yapıyor olmak ve alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.
Meslek YüksekokuluSivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri ProgramıÖğr.Gör.170İşletme Lisans mezunu olup, belgelendirmek şartıyla en az 20 yıl Uçak Helikopter Teknisyenliği yapıp, 3000 saatin üzerinde uçuş tecrübesi olmak.
Sağlık Hizmetleri MYOÇocuk Gelişimi ProgramıÖğr.Gör.170Psikoloji Lisans, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans mezunu olup, Klinik Psikolojide doktora eğitimine devam ediyor olmak ve bağlanma konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiDr.Öğr. Üyesi1Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik alanında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
Uluslararası İlişkiler BölümüDr.Öğr. Üyesi1Kamu Yönetimi/Uluslararası İlişkiler alanında doktora mezunu olup, en az 10 yıl kamu görevlisi olarak dış politika danışmanlığı yapmış olmak.
Tıp FakültesiTıbbi Biyokimya ABDDr.Öğr. Üyesi1Alanında doktora /uzmanlık yapmış olmak. Tez çalışmasında protein mühendisliği çalışması yapmış olmak. Hücre kültürü, microRNA, ve hayvan model çalışmalarının yer aldığı bilimsel çalışmalarda yer almış olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıProf.Dr.1Lipid metabolizması bozuklukları, Diyabet,
Hipofiz hastalıkları ve Kalsiyum metabolizması bozuklukları alanında tecrübesi olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk Gelişimi BölümüDr.Öğr. Üyesi2İlgili alanda doktora mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik BölümüDoç.Dr.1İlgili alanda doçent olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik BölümüDr.Öğr. Üyesi1İlgili alanda doktora mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Ebelik BölümüProf.Dr.2Kadın Doğum/Ebelik alanında Doçent olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Ebelik BölümüDoç.Dr.1Kadın Doğum/Ebelik alanında Doçent olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiEbelik BölümüDr.Öğr. Üyesi1Kadın Doğum/Ebelik alanında doktora/uzmanlığı olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İngilizce) BölümüProf.Dr.1İlgili alanda doçent olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İngilizce) BölümüDoç.Dr.1İlgili alanda doçent olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik (İngilizce) BölümüDr.Öğr. Üyesi1İlgili alanda doktora mezunu olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) BölümüDoç.Dr.1İlgili alanda doçent olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Türkçe) Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi1İlgili alanda doktora mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) BölümüProf.Dr.1İlgili alanda doçent olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) Bölümü
Doç.Dr.1İlgili alanda doçent olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) BölümüDr.Öğr. Üyesi1İlgili alanda doktora mezunu olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Çocuk Gelişimi BölümüArş.Gör.17050Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans mezunu olup,
Yüksek Lisans öğrencisi olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Türkçe) BölümüArş.Gör.27050Hemşirelik Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans öğrencisi olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik (İngilizce) BölümüArş.Gör.17080Hemşirelik Lisans mezunu olup, Yüsek Lisans öğrencisi olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) BölümüArş.Gör.17050Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans öğrencisi olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) Bölümü
Arş.Gör.17080Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu
olup, Yüksek Lisans öğrencisi olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal Hizmet BölümüArş.Gör.17050Sosyal Hizmet Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans öğrencisi olmak.

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz