İstanbul Kültür Sanat Vakfı’ndan genç müzisyenlere destek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) geleceğin müzisyenlerinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü başlattı. Kültür-sanat üretimini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında İKSV, her yıl klasik müzik alanında gelecek vadeden 30 yaşın altındaki bir genç müzisyene 15 bin TL değerindeki Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü takdim ediyor.

 

Aydın Gün Teşvik Ödülü, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından klasik müzik alanında çalgı, şan, bestecilik ve şeflik branşlarında, gençlerin başarılarını teşvik etmek üzere konumlandırılmıştır.

Başvuru süresi :
Başvurular 1 Kasım-1 Aralık 2017 tarihleri arasında  kabul edilir.

 

Başvuru Adresi:
tesvikodulu@iksv.org

Başvuru koşulları

  • Çalgı branşında başvuranlar adayların 1 Ocak 1994’ten sonra doğmuş olmaları;
  • Şan branşında başvuranlar adayların 1 Ocak 1992’den sonra doğmuş olmaları;
  • Bestecilik ve şeflik branşlarında başvuranlar adayların ise 1 Ocak 1988’den sonra doğmuş olmaları;

Tüm adayların,

  • TC vatandaşı olmaları,
  • Klasik müzik alanında çalgı, şan, bestecilik veya şeflik üzerine eğitim almış veya halen eğitimlerine devam ediyor olmaları,
  • Daha önce Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü kazanmamış olmaları zorunludur.
  • Bu koşulları taşımayan başvurular yapılmamış sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.
  • Başvurular, sadece alındıkları başvuru dönemi için değerlendirilecek olup, süresinden önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Mevcut başvurular sonraki ödüller için dikkate alınmaz.

 

Ödül
Aydın Gün Teşvik Ödülü İKSV tarafından her yıl bir defaya mahsus olmak üzere, ödülü daha önce almamış bir kişiye 4. maddedeki seçici kurul değerlendirmesi ve İKSV Yönetim Kurulu onayı ile verilir.
Ödül tutarı 15.000 TL’dir.

Seçici Kurul
Seçici Kurul Görgün Taner başkanlığında Cihat Aşkın, Ahmet Erenli, Rengim Gökmen, Yekta Kara ve Yeşim Gürer Oymak’tan oluşmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için :  http://iksv.org/tr/aydin_gun_odulu#1

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz