İsrail- Araştırma, Yüksek Lisans, Doktora, Doktora Sonrası, Dil Kursu Bursu

Verilen Bursun Türü 4 adet araştırma, Yüksek Lisans, Doktora, Doktora Sonrası, Denizaşırı ve Özel Programlar ile dil bursu (Programlar 8 Ay dil bursu 3-4 hafta)
İlk Başvuru Tarihi 07.12.2017
Son Başvuru Tarihi 18.12.2017
Mülakat Tarihi 19.12.2017

 ÖZEL ŞARTLAR:

1- Araştırma, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası, denizaşırı ve özel programlar 8 aylık, dil kursu ise 3-4 haftalıktır.

2- Konaklama, ulaşım, seyahat masrafları ile 8. aydan sonra da devam eden programlarda 8. aydan sonraki masrafların tamamı öğrencinin kendisine aittir. (Ücretlere ilişkin bilgilere http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx  adresinden ulaşılabilir.)

3- Adaylar İsrail üniversitelerinden kabul almalıdır. Adaylar İsrail’deki üniversite ve programlara http://lang.che.org.il/en/?page_id=15417 adresinden ulaşabilirler

4- Burs tıp ve veterinerlik alanlarında verilmeyecektir.

5- Adaylar tüm belgelerini İngilizce olarak hazırlamış olmalıdır. Türkçe’den çevrilecek belgelerde yeminli tercüman ya da üniversite/enstitü onayı yeterli olacaktır. Adaylar mülakat günü belgelerin asıllarını da getirmek zorundadır.

6- Adaylar kabul alacakları üniversite/enstitünün isteyeceği dil yeterliliğini belgelemek zorundadır.

7- Adaylar akademik yılın başladığı tarih itibariyle 35 yaşın altında olmalıdır.

8-Adaylar http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx adresinde yer alan başvuru formu ve İngilizce sağlık raporunu doldurmalı ve İngilizce sağlık raporunu onaylatmalıdır.

9- Adaylar kendi üniversite/enstitülerinden 2 farklı hocadan referans mektubu almalıdır.

10- Adaylar detaylı bilgiye, başvuru formuna ve sağlık raporuna http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx adresinden ulaşabileceklerdir. Aynı adreste başvuru için izlenecek yol ve açıklamalar da mevcuttur.

11- Tüm adayların http://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Documents/scholarshipinstructions.pdf adresinde yer alan İngilizce burs duyuru metnini dikkatle incelemeleri gerekmektedir ve İsrail tarafınca istenen belgelerin İngilizce burs duyuru metnindeki hususlara göre düzenlemeleri ve ilgili şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Kaynak, ayrıntılı bilgi ve başvurular için:

http://abdigm.meb.gov.tr/www/israil-bursu-2017/icerik/946

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz