İlk Fırsat 2018 başvuruları başladı

İlk Fırsat Nedir?

2015’te kurulan Esas Sosyal, ‘Gençlik ve İstihdam’ alanında sosyal yatırımlarını yeni mezun gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde karşılaştıkları engelleri kaldırmaya yönelik programlar geliştiriyor ve desteklemeyi amaçlıyor. İlk Fırsat, Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırım projesidir.

TÜİK verilerine göre, Ocak 2017’de Türkiye’de üniversite eğitimi almış gençler arasında işsizlik oranı %30’un üzerinde gerçekleşti. Esas Sosyal’in bu alanda yaptığı araştırma sonuçlarına göre, yatırım yapılmış iş arayan diplomalı gençlerin üniversiteden mezun olduktan sonra karşılaştıkları en büyük sorunun deneyim ve referans eksikliği olduğu görülüyor. Özellikle az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençler daha fazla fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalıyor ve ortalama 13 ay işsiz kalıyorlar.

İlk Fırsat kapsamındaki STK’larda 2018 döneminde çalışmak üzere başvuruda bulunan adaylardan aşağıdaki kriterleri karşılamaları beklenmektedir:

  • İlk Fırsat kapsamında öncelik verilen üniversitelerden birinden 2016 Ekim ayı ve sonrasında mezun olmuş
  • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100’lük sistemde 65 puan ve üzeri
  • Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması (Stajlar bu kapsamda değildir)
  • İlk Fırsat’a başvuru tarihinde 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış olması
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
  • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması

Başvuru

İlk Fırsat 2018 Dönemi için Aday başvuruları 2 Ekim 2017’de başlayacak olup, 3 Kasım 2017 tarihinde sona erecektir.

Ayrıntılı bilgi ve başvurular için :

http://www.ilkfirsat.org/

 

 

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz