Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Gümüşhane Üniversitesi’nden öğretim elemanı alımına ilişkin yapılan açıklama şu şekildedir;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.
maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.
İlan olunur.

Detaylı bilgi için http://www.gumushane.edu.tr/hdetay/ogretim-elemani-alim-ilani-2107

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz