Genç çiftçilere 30 000 TL hibe

Genç çiftçilerde aranan şartlar:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. Tebliğin yayımlandığı(31 Mart 2017) tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak.
  3. Okur-yazar olmak.
  4. Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak. Örgün eğitime devam ediyor olmamak. KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
  5. Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için 31 Mart 2017 itibari ile 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaş’tan fazla hayvan sahibi olmamak. Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak.
  6. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 2016 yılı Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya Değerlendirme Komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak.,
  7. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.
  8. Yukarıda sayılan koşullar başvuru yapacak kişilerin eşleri için de geçerli olacak.

Son başvuru tarihi : 5 Mayıs 2017 

Ayrıntılı bilgi için :

https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/Dokumanlar

Başvurular için :

https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/Login

 

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz