Finlandiya – Doktora düzeyinde araştırma (3-9 Aylık) bursu

Verilen Bursun Türü  10 Adet Doktora düzeyinde araştırma (3-9 Aylık)
İlk Başvuru Tarihi 01.12.2017
Son Başvuru Tarihi 15.01.2018
Mülakat Tarihi 17.01.2018

Saat 10:00

ÖZEL ŞARTLAR:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Burs doktora düzeyindeki çalışmalar için geçerli olup doktora sonrası ve yüksek lisans çalışmaları için geçerli değildir. Bursa başvurmak için en az yüksek lisans mezunu olmak gereklidir.

3-Burslar, 3 ila 9 ay sürelidir. Tüm akademik alanları kapsamaktadır.

4-Adaylar, Fince, İsveç dili veya İngilizce dillerinden birisini iyi derecede (sözlü ve yazılı)  bildiğini gösteren dil belgesine (IELTS, TOEFL ya da çalışmanıza ev sahipliği yapacak Fin üniversitelerinden alınacak davet mektubunda yeterli dil bilgisi olduğuna dair ibare) sahip olmalıdır.

5-Finlandiya´daki bir üniversite veya kamu araştırma kurumundan projeye ev sahipliği yapacağına dair taahhüdün bulunduğu kabul belgesi ve/veya davet mektubu alınmalıdır.

6-Burs öncesinde Finlandiya’nın herhangi bir yükseköğretim kurumunda bir yıldan fazla bulunmuş olanların burs başvurusu geçersiz sayılacaktır.

7-Aylık burs miktarı 1.500 Euro´dur.

8-Adaylar, Finlandiya tarafınca istenen belgeleri İngilizce dilinde hazırlamalı ve çeviri yapılması gereken belgelerin resmi çevirisinin yapılmış ve onaylı olmasına özen göstermelidir(Dosyalarınızda yer alacak özgeçmiş, son diplomanızın örneği, 2 adet tavsiye mektubu, araştırma/çalışma planı, kabul mektubu, dil bilgisini gösteren sertifika örneklerinin İngilizce dilinde hazırlanmış olması gerekmektedir).

9-Mülâkatta başarılı bulunan adayların başvuruları, Finnish National Agency for Education tarafından değerlendirilecektir. Nihai karar Finlandiya tarafından verilecektir.

Kaynak, ayrıntılı bilgi ve başvurular için:

http://abdigm.meb.gov.tr/www/finlandiya/icerik/943

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz