Eko YIldızlar İş Başında Projesi

Eko Yıldızlar İş Başında Projesi Tubitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projeleri kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi desteğiyle yürütülmektedir.

Proje ile İstanbul’da eğitim gören 30 öğrencinin; doğa, canlılar, ekoloji ve biyoteknoloji konularında, özellikle ekosistemlerin bel kemiği olarak gösterilebilecek bitkiler ve hayvanlar üzerinden bilinçlenmesini hedeflenmektedir.

Projedeki amaçlar şu şekilde özetlenebilir:

  • Katılımcıların doğaya uyum sağlamlarını öğretmek ve böylece yaşadıkları dünyada doğanın bir parçası olduklarını göstermek,
  • Doğayı disiplinler arası bir bakış açısıyla büyük bir laboratuvar olarak düşünerek, bu konuda temel bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
  • Çevre sorunlarının çıkış noktalarını bulup, insan davranışlarının etkisini araştırıp sorgulayarak ve bilimsel temellere dayandırarak açıklayabilmelerini sağlamak,
  • Çevreye karşı olumlu tutum geliştirerek onu koruma ve iyileştirme yönünde etkin katılım isteği kazanmalarını sağlamak.

Etkinlikler 29 Ocak – 3 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Başvurular ve ayrıntılı bilgiler için :

https://www.ekoyildizlar.com

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz