Ege Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi alıyor

Ege Üniversitesi RektörlüğündenÜniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınlarını içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) , yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek ve 1 adet dosya ile ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvuracaklardır.

NOT:
1-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
2-Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
3-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini vermeleri gerekmektedir.
4-Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına https://personeldb.ege.edu.tr/tr-1655/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_-_ogretim_ elemani_basvuru_kosullari.html adresinden ulaşılabilir.
5-İlanımız “www.ege.edu.tr” adresinde yayınlanacaktır.
6-(*)Yabancı Dil ağırlıklı eğitim yapan birimlerimiz için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
7-İdare gerekli gördüğü taktirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

İlan NumarasıKuruluşBölümAnabilim/Anasanat/ ProgramKadro DerecesiKadro UnvanıKadro Adediİlan Açıklaması
36Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimleriOrtodonti1DOÇENT1Doktora eğitimini ve doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak.
37Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimleriRestoratif Diş Tedavisi1DOÇENT1Doktora eğitimini ve doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi alanında
almış olmak.
38Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimleriProtetik Diş Tedavisi1DR. ÖĞR. ÜYESİ1Protetik Diş Tedavisi alanında doktara yapmış olmak.
39Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimleriOrtodonti1DR. ÖĞR. ÜYESİ1Ortodonti alanında doktora yapmış olmak.
40Hemşirelik FakültesiHemşirelikKadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği1PROFESÖR1Hemşirelik lisans mezunu olmak, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doçent olmak, gebelik ve doğum dönemi kadın sağlığı konusunda hemşirelik
çalışmaları olmak.
41Hemşirelik FakültesiHemşirelikHemşirelik Esasları1PROFESÖR1Hemşirelik lisans mezunu olmak, Hemşirelik (Hemşirelik Esasları ve Yönetimi) alanında doçent olmak, hemşirelikte tamamlayıcı ve bütünleştirici bakım uygulamaları
konusunda çalışmaları olmak.
42Hemşirelik FakültesiHemşirelikÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği1DOÇENT1Hemşirelik lisans mezunu olmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doçent olmak, çocuk hematoloji onkoloji konusunda
hemşirelik çalışmaları olmak.
43Hemşirelik FakültesiHemşirelikHalk Sağlığı Hemşireliği1DOÇENT1Hemşirelik lisans mezunu olmak, Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doçent olmak, okul sağlığı konusunda hemşirelik çalışmaları olmak.
44Hemşirelik FakültesiHemşirelikHalk Sağlığı Hemşireliği1DOÇENT1Hemşirelik lisans mezunu olmak, Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doçent olmak, kadın sağlığı konusunda hemşirelik çalışmaları olmak.
45Hemşirelik FakültesiHemşirelikCerrahi Hastalıkları Hemşireliği1DOÇENT1Hemşirelik lisans mezunu olmak, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doçent olmak, cerrahi hemşireliği eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
46Hemşirelik FakültesiHemşirelikCerrahi Hastalıkları Hemşireliği1DOÇENT1Hemşirelik lisans mezunu olmak, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doçent olmak, ameliyathane hemşireliği ve meme kanseri konularında çalışmaları olmak.
47Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları ve Öğretim1PROFESÖR1Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent olmak ve çokkültürlü eğitim ile ilgili çalışmaları olmak.
48Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve Değerlendirme1PROFESÖR1Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doçent olmak ve bilişsel tanı modelleri ile ilgili çalışmaları olmak.
49Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1PROFESÖR1Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçent olmak ve pozitif psikoloji ile ilgili çalışmaları olmak.
50Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf Eğitimi1PROFESÖR1Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent
olmak, özyeterlik ve özdüzenleme konusunda çalışmaları olmak.
51Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf Eğitimi1DOÇENT1Eğitim Sosyolojisi alanında doçent olmak.
52Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi Eğitimi1DOÇENT1Çocuk Gelişimi alanında doçent olmak ve okul öncesi sağlık alanında çalışmaları olmak.
53Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları ve Öğretim1DOÇENT1Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent olmak, yapılandırmacılık ve program değerlendirme ile ilgili çalışmaları olmak.
54Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Yönetimi1DOÇENT1Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doçent olmak, eğitim finansmanı ve okul geliştirme ile ilgili çalışmaları olmak.
55Eğitim FakültesiÖzel EğitimZihin Engelliler1DOÇENT1Özel Eğitim (Zihin Engelliler Eğitimi) alanında doçent olmak.
56Eğitim FakültesiÖzel EğitimZihin Engelliler5DR. ÖĞR. ÜYESİ1Üstün Zekalılar Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
57Çeşme Turizm FakültesiTurizm RehberliğiTurizm Rehberliği1DOÇENT1Arkeoloji alanında doçent olmak, turist rehberliği alanında akademik deneyimi olmak.
58Çeşme Turizm FakültesiTurizm İşletmeciliğiKonaklama İşletmeciliği1DR. ÖĞR. ÜYESİ1Turizm alanında lisans ve Yüksek lisans yapmış olmak, Halkla ilişkiler alanında doktora yapmış olmak, konaklama işletmeciliği alanında çalışmaları olmak.
59Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelik1PROFESÖR1Hemşirelik alanında doçent olmak, Hemşirelik ve ebelik alanında
çalışmaları olmak.
60Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelik1PROFESÖR1Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği alanında doçent olmak,
ebelik alanında çalışmaları olmak.
61Sağlık Bilimleri FakültesiOdyolojiOdyoloji1DOÇENT1Odyoloji, konuşma bozuklukları ve
işitme kaybı alanında lisansüstü çalışmaları ve deneyimi olmak.
62Sağlık Bilimleri FakültesiOdyolojiOdyoloji5DR. ÖĞR. ÜYESİ1Odyoloji alanında doktora yapmış olmak. Denge bozuklukları ve tinnitus üzerine çalışmaları olmak.
63Sağlık Bilimleri FakültesiOdyolojiOdyoloji5DR. ÖĞR. ÜYESİ1Odyoloji alanında doktora yapmış olmak.
64Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve Rehabilitasyon5DR. ÖĞR. ÜYESİ1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.
65Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık FakültesiGörsel İletişim TasarımıGörsel İletişim Tasarımı1PROFESÖR1Sinema alanında doçent olmak, postmodern ve eleştirel kuram, postmodern sanat-estetik, sinema, yeni medya ve fotoğrafçılık alanlarında bilimsel çalışmaları olmak, reklam-tanıtım fotoğrafçılığı
alanında deneyimi olmak.
66Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar Yazılımı1PROFESÖR1Çizge teorisi ve çizgelerde zedelenebilirlik konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders
verme yeterliliğine sahip olmak. (*)
67Mühendislik FakültesiDeri MühendisliğiDeri Mühendisliği1PROFESÖR1Mühendislik Fakültesi deri
mühendisliği alanında çalışmaları olmak.
68Mühendislik FakültesiElektrik-
Elektronik Mühendisliği
Devreler ve Sistemler1PROFESÖR1Güç Elektkroniği alanında çalışmaları olmak.
69Mühendislik FakültesiGıda MühendisliğiGıda Bilimleri1PROFESÖR1Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında doçent olmak, gıda mikrobiyolojisi, doğal antimikrobiyal maddeler ve gıdalardaki küf gelişiminin inhibisyonunda ultraviyole ışık kullanımı konularında
çalışmaları olmak.
70Mühendislik FakültesiGıda MühendisliğiGıda Bilimleri1PROFESÖR1Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında doçent olmak, gıdalarda biyojen aminler, heterosiklik aminler, akrilamid, buhar destekli hibrid fırında pişirme, vakum pişirme
konularında çalışmaları olmak.
71Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiYapı1PROFESÖR1İnşaat Mühendisliği Bilim Dalı Yapı alanında doçent olmak, yapısal güçlendirmede akustik emisyon uygulamaları üzerine çalışmaları
olmak.
72Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiYapı1PROFESÖR1İnşaat Mühendisliği Bilim Dalı Yapı alanında doçent olmak, yapı sağlığı izleme, yapıların güçlendirilmesi ve kompozit yapılar alanında çalışmaları
olmak.
73Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiGeoteknik1PROFESÖR1İnşaat Mühendisliği Bilim Dalı Geoteknik alanında doçent olmak, zemin stabilizasyonu ve stabilize edilmiş zeminlerde sülfat etkisi konularında çalışmaları olmak.
74Mühendislik FakültesiTekstil MühendisliğiTekstil Teknolojisi1PROFESÖR1Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak, tekstil teknolojisi alanı; çocuk giysileri, giysi kalıpçılığı ve konfeksiyon üretimi konularında çalışmaları olmak.
75Mühendislik FakültesiBiyomühendislikBiyomühendislik1DOÇENT1Doku mühendisliği mekano transdüksiyon alanlarında çalışmaları olmak.
76Mühendislik FakültesiElektrik- Elektronik MühendisliğiDevreler ve Sistemler1DOÇENT23B gösterimleri bilgisayarla görme veya görüntü video işleme konularında çalışmaları olmak.
77Mühendislik FakültesiElektrik- Elektronik MühendisliğiElektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği1DOÇENT1Elektromanyetik alanlar, manyetik nano yapılar, manyeto-optik konularında çalışmaları olmak.
78Mühendislik FakültesiGıda MühendisliğiGıda Teknolojisi1DOÇENT1Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak, et ürünlerinin ohmik pişirilmesi ve sağlıklı et ürünleri geliştirme alanlarında çalışmaları olmak.
79Mühendislik FakültesiGıda MühendisliğiGıda Teknolojisi1DOÇENT1Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak, gıda-ambalaj etkileşimleri ve gıdaların ambalajlanması teknolojileri (modifiye atmosferde ambalajlama, aktif ambalajlama) alanında çalışmaları olmak.
80Mühendislik FakültesiKimya MühendisliğiProses ve Reaktör Tasarımı1DOÇENT1Kimya Mühendisliği Bilimi alanında doçent olmak, reaksiyon mühendisliği, katalizör sentez- karakterizasyonu, metal organik ağ yapıların, ötektik çözgenlerin katalizör olarak kullanımı konularında çalışmaları olmak.İngilizce ders verme
yeterliliğine sahip olmak. (*)
81Mühendislik FakültesiKimya MühendisliğiProses ve Reaktör Tasarımı1DOÇENT1Kimya Mühendisliği Bilimi alanında doçent olmak, reaksiyon mühendisliği, kimyasal-sonokimyasal arıtma yöntemleri ve heterojen katalizör sentezi- karakterizasyonu konularında çalışmaları olmak.İngilizce ders verme
yeterliliğine sahip olmak. (*)
82Mühendislik FakültesiKimya MühendisliğiProses ve Reaktör Tasarımı1DOÇENT1Kimya Mühendisliği Bilimi alanında doçent olmak, reaksiyon mühendisliği, hidrojen üretim teknolojileri, katalitik prosesler, membran hazırlama ve hidrojen üretiminde kullanımı alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders
verme yeterliliğine sahip olmak. (*)
83Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiTermodinamik1DOÇENT1Makine Mühendisiliği alanında doçent olmak, termoplastik tabanlı kompozitler, karbon malzemelerin termal karakterizasyonu, ısı transferi ve termodinamik alanlarında bilimsel
çalışmaları olmak.
84Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiYapı İşletmesi1DOÇENT1İnşaat Mühendisliği Bilim Dalı Yapı İşletmesi alanında doçent olmak, binalarda ısıl konfor ve enerji
konularında çalışmaları olmak.
85Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiHidrolik1DOÇENT1İnşaat Mühendisliği Bilim Dalında doçent olmak, hidroloji, yağış analizi ve sediment taşınımı konularında
çalışmaları olmak.
86Mühendislik FakültesiDeri MühendisliğiDeri Mühendisliği1DOÇENT1Mühendislik Fakültesi deri mühendisliği alanında çalışmaları
olmak.
87Mühendislik FakültesiTekstil MühendisliğiTekstil Teknolojisi1DR. ÖĞR. ÜYESİ1Tekstil Mühedisliği Tekstil İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak, tekstil işletmeciliği ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında
çalışmaları olmak.
88Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiYapı5DR. ÖĞR. ÜYESİ1İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı alanında doktora yapmış olmak, titreşim esaslı yapı sağlığı izleme ve dinamik yapı zemin etkileşimi
üzerine çalışmaları olmak.
89Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar Yazılımı5DR. ÖĞR. ÜYESİ1Bulanık mantık ile öğrenme stili
tespiti veya makine öğrenimi üzerine çalışmaları olmak.
90Fen FakültesiBiyolojiTemel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji1PROFESÖR1Biyoloji Bilim alanında doçent olmak, fungal genetik alanında çalışmaları olmak.
91Fen FakültesiBiyolojiBotanik1PROFESÖR1Biyoloji Bilim alanında doçent olmak, liken sistematiği ve deniz makroalgleri sistematiği alanlarında
çalışmaları olmak.
92Fen FakültesiBiyolojiBotanik1PROFESÖR1Biyoloji Bilim alanında doçent
olmak, geofit taksonomisi alanında çalışmaları olmak.
93Fen FakültesiBiyolojiBotanik1PROFESÖR1Biyoloji Bilim alanında doçent olmak, bitkilerde koruma biyolojisi ve etnobotanik alanlarında çalışmaları
olmak.
94Fen FakültesiBiyolojiGenel Biyoloji1PROFESÖR1Biyoloji Bilim alanında doçent
olmak, bitki stres fizyolojisi alanında çalışmaları olmak.
95Fen FakültesiBiyolojiZooloji1PROFESÖR1Biyoloji Bilim alanında doçent olmak, böcek fizyolojisi ve hücre ölüm mekanizmaları alanlarında
çalışmaları olmak.
96Fen FakültesiKimyaAnalitik Kimya1PROFESÖR1Kimya (Analitik Kimya) Bilim alanında doçent olmak, kromatografi ve kemometri alanında bilimsel çalışmaları olmak ve laboratuvar akreditasyonu konusunda deneyimi
olmak.
97Fen FakültesiKimyaAnorganik Kimya1PROFESÖR1Anorganik Kimya Bilim Dalında doktora yapmış olmak ve Kimya (Anorganik Kimya) Bilim alanında doçent olmak, organometalik bileşiklerin sentezi ve homojen kataliz uygulamaları konularında
çalışmaları olmak.
98Fen FakültesiKimyaOrganik Kimya1PROFESÖR1Kimya Bölümü mezunu olmak. Kimya (Organik Kimya) Bilim alanında doçent olmak. Karbohidrat kimyası, asimetrik sentez, nanopartikül esaslı biyokonjugat ve uygulamaları konusunda çalışmaları
olmak.
99Fen FakültesiKimyaFizikokimya1PROFESÖR1Kimya Bölümü mezunu olmak. Fizikokimya Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Kimya (Fizikokimya) Bilim alanında doçent olmak. Basamaklı polimerleşme ve polimerlerin termal bozunma kinetiği konuları ile polimerik kompozitler konularında
çalışmaları olmak.
100Fen FakültesiFizikNükleer Fizik1PROFESÖR1Parçacık fiziği ve Hızlandırıcı fiziği konularında bilimsel çalışmaları olmak. İngilizce ders verme
yeterliliğine sahip olmak.(*)
101Fen Fakültesiİstatistikİstatistik1PROFESÖR1İstatistik Bilim alanında doçent olmak
ve istatistik alanında çalışmaları olmak.
102Fen FakültesiMatematikMatematiğin Temelleri ve
Matematik Lojik
1PROFESÖR1Matematik Bilim alanında doçent olmak, modal lojik ve lojiksel yapılar
alanlarında çalışmaları olmak.
103Fen FakültesiMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar Teorisi1PROFESÖR1Matematik Bilim alanında doçent olmak, lineer olmayan sınır değer problemlerinin pozitif çözümleri
üzerine çalışmaları olmak
104Fen FakültesiMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar Teorisi1DOÇENT1Matematik Bilim alanında doçent olmak, kesirli sınır değer problemlerinin pozitif çözümlerinin varlığı üzerine çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine
sahip olmak. (*)
105Fen FakültesiFizikMatematiksel Fizik1DOÇENT1Fizik Bölümü Lisans mezunu olmak, Matematiksel Fizik Bilim Dalında doktora yapmış olmak, Fizik Bilim alanında doçent olmak, kuantum mekaniksel hesaplamalar ve simülasyonları üzerine veya genelleştirilmiş istatistiksel mekanik ve dinamik sistemlerin istatistiksel mekanik karakterizasyonu üzerine
çalışmaları olmak.
106Fen FakültesiFizikNükleer Fizik1DOÇENT1Fizik Bilim alanında doçent olmak, teorik nükleer yapı konusunda
çalışmaları olmak.
107Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıHalkbilimi1PROFESÖR1Türk Halk Bilimi alanında doçent
olmak, orta asya türk boylarının folkloruyla ilgili çalışmaları olmak.
108Edebiyat FakültesiArkeolojiProtohistorya ve Önasya Arkeolojisi1DOÇENT3Doktora eğitimini ve doçentliğini
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında almış olmak.
109Edebiyat FakültesiPsikolojiDeneysel Psikoloji1DOÇENT1Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji alanında doçent olmak ve bilişsel psikoloji alanında çalışmaları
olmak.
110Edebiyat FakültesiSosyolojiUygulamalı Sosyoloji1DOÇENT1Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak, Uygulamalı Sosyoloji
alanında çalışmaları olmak.
111Edebiyat FakültesiSanat TarihiTürk ve İslam Sanatları1DOÇENT1Sanat Tarihi Bilim alanında doçent
olmak, türk-islam sanatı ile ilgili çalışmaları olmak.
112Edebiyat FakültesiSanat TarihiBizans Sanatı5DR. ÖĞR. ÜYESİ1Sanat Tarihi Bölümü Lisans mezunu
olmak, bizans sanatı alanında doktora yapmış olmak.
113Edebiyat FakültesiMütercim TercümanlıkMütercim Tercümanlık (Almanca)5DR. ÖĞR. ÜYESİ1Çeviribilim, Mütercim ve Tercümanlık ya da Alman Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış
olmak.
114Ziraat FakültesiToprak Bilimi ve Bitki BeslemeToprak Bilimi1PROFESÖR1Toprak ve Su Koruma alanında doçent olmak, toprak ve su koruma
alanı ile ilgili çalışmaları olmak.
115Ziraat FakültesiToprak Bilimi ve Bitki BeslemeToprak Bilimi1PROFESÖR1Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası alanında doçent olmak, toprak mikrobiyolojisi ve biyokimyası alanı ile ilgili çalışmaları
olmak.
116Ziraat FakültesiToprak Bilimi ve Bitki BeslemeBitki Besleme1DR. ÖĞR. ÜYESİ1Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde tamamlamış olmak, toprak verimliliği ve bitki besleme
konularında çalışmaları olmak.
117Ziraat FakültesiZootekniYemler ve Hayvan Besleme5DR. ÖĞR. ÜYESİ1Zootekni Bölümü Lisans mezunu olmak, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, yemler ve hayvan besleme
konularında çalışmaları olmak.
118Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı)1DR. ÖĞR. ÜYESİ1Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak, çocuk böbrek transplantasyonununda ve doku tipi alanında deneyimli olmak.
119Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı)1DR. ÖĞR. ÜYESİ1Çocuk Nöroloji yan dal uzmanı olmak ve hareket bozukluğu hastalıkları alanında deneyimli olmak.
120Bergama Meslek YüksekokuluEl Sanatları BölümüEser Koruma Programı1DR. ÖĞR. ÜYESİ1Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans mezunu olmak, Eskiçağ tarihi konusunda doktora yapmış olmak ve bergama eskiçağ tarihine yönelik arkeolojik çalışmaları olmak.
121Türk Dünyası Araştırmaları EnstitüsüSosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler ABD.1PROFESÖR1Türk – Rus ilişkileri ve güney kafkasya üzerine çalışmaları olmak, Rusça ders verme yeterliliğine sahip olmak. (*)
122Türk Dünyası Araştırmaları EnstitüsüSosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler ABD.5DR. ÖĞR. ÜYESİ1Türk – Rumen ilişkileri ve göç – iskan konuları üzerine çalışmaları olmak.
123Türk Dünyası Araştırmaları EnstitüsüTürk Dünyası ve Edebiyatı ABD.1DOÇENT1Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında doçent olmak, balkan türkleri edebiyatları üzerine çalışmaları olmak.
124Güneş Enerjisi EnstitüsüEnerji Teknolojisi1DOÇENT1Makine Mühendisliğinde doktora yapmış olmak ve Makine Mühendisliği Bilim alanında doçent olmak, kritik akışkan teknolojileri ile biyoyakıt üretim ve biyorafineri
alanlarında çalışmaları olmak.
125Güneş Enerjisi EnstitüsüEnerji1DOÇENT1Makine Mühendisliğinde doktora yapmış olmak ve Makine Mühendisliği Bilim alanında doçent olmak, hidrojen, güneş enerjisi ve hibrid enerji sistemleri alanlarında
çalışmaları olmak.
126Moda ve Tasarım YüksekokuluEndüstriyel TasarımEndüstriyel Tasarım1PROFESÖR1Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı’nda doçent olmak, Endüstriyel ürün tasarımı ve ürün geliştirilmesi ile antropometrik ölçüm sistemleri
alanlarında çalışmaları olmak.
127Moda ve Tasarım YüksekokuluEndüstriyel TasarımEndüstriyel Tasarım1DR. ÖĞR. ÜYESİ1Endüstriyel ürün tasarımında kullanılan biomalzemeler, kompozit malzemeler, yüzey kaplamaları
alanında çalışmaları olmak.
128Moda ve Tasarım YüksekokuluEndüstriyel TasarımEndüstriyel Tasarım5DR. ÖĞR. ÜYESİ13 Boyutlu görselleştirme, fiziksel görünüm ve katmanlı endüstriyel ürün tasarımı ve malzeme modelleri
alanında çalışmaları olmak.

Kaynak: https://www.ilan.gov.tr/ilan/828054/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/ege-universitesi-96-ogretim-uyesi-aliyor

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz