Doçentlik başvuruları için son gün : 28 Nisan

2017 Nisan Dönemi Doçentlik Sınav Başvuruları  28 Nisan 2017 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir.

 2017 Nisan Dönemi Doçentlik Sınavı Başvurularına İlişkin Açıklama

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24. maddesi gereğince hazırlanarak 07 Şubat 2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doçentlik Sınav Yönetmeliği” nde belirlenen usul ve esaslar uyarınca Eser İncelemesi ve Sözlü Sınav olmak üzere iki aşamada uygulanacak Doçentlik Sınavına, doçent adaylarının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı aracılığı ile başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Sınav başvurularına ilişkin genel bilgiler ve başvuruların alınması yöntemleri aşağıda özet olarak belirtilmiştir;

  • 2017 Nisan Dönemi Doçentlik Sınav Başvuruları, 15 Nisan – 28 Nisan 2017 tarihleri arasında, Yayın Aşaması ve daha önceki dönemlerde sözlü sınavda başarısız olup tekrar başvuracak olanlar için Sözlü Sınav Aşaması olmak üzere Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların, başvuru sürecinde edinmesi gereken bilgi ve belgeler ile yapacakları işlemlere ait tüm bilgiler ÜAK’ın internet sayfasında Doçentlik Sınavı > Başvuru İşlemleri bölümünde yer almaktadır.
  • Doçentlik Sınav Başvurusu yapabilmek için adayların, “Doçentlik Sınav Yönetmeliği ile “Doçentlik Sınavı Başvurusuna İlişkin Üniversitelerarası Kurul Kararları” ve her alan için ayrı ayrı tanımlanmış olan “Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları” uyarınca belirlenen tüm başvuru şartlarını sağlayıp, gerekli tüm belgelerini hazırlamış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylar tarafından bu bilgilerin incelenmesi ve bu şartları sağlayan adayların doçentlik sınav başvurusunda bulunması gerekmektedir.
  • Adayların başvuru işlemi sürecinde izleyeceği yol ve hazırlayacakları “Başvuru Dosyası” na ilişkin detaylı bilgiler, ÜAK’ın internet sayfasında bulunan “Doçentlik Sınavı Kılavuzu” ile “Doçentlik Sınavı Başvuru Dosyası Hazırlama Kılavuzu” nda yer almaktadır.
  • Adaylar başvuru işlemlerini öncelikle https://dbs.yok.gov.tr internet adresindeki“Doçentlik Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek, daha sonrada başvuru için istenen bilgi ve belgelerden oluşan “Başvuru Dosyası” nı hazırlayacaktır. Hazırlanan “Başvuru Dosyası” Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı , Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No:10 06539 Bilkent – Çankaya/ANKARA adresine başvuru tarihleri(15 – 28 Nisan 2017) içinde taahhütlü posta/kargo yolu ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
  • Doçentlik Bilgi Sistemi(DBS)’ne giriş işlemleri e-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle tüm adayların öncelikle e-Devlet şifrelerini edinmeleri gerekmektedir.
  • Başvuru Dosyası’nda eksik veya hatalı belgesi olan adayların başvurusu geçerli sayılmayacaktır.
  • Belirlenen başvuru tarihinden sonra hiçbir adayın başvuru talebi kabul edilmeyecektir.

 

Doçentlik Sınavına Başvuru Yapacak Adaylara ilişkin “Duyuru” için lütfen tıklayınız.

Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak içinBaşvuru İşlemleri” menüsünü inceleyiniz.

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz