Challenge Girişim Yarışması : Ödül 50 000 TL

Challenge erken aşama donanım ve yaşam bilimleri girişimlerini desteklemeyi hedefleyen bir yarışma & etkinliktir. Yaşam bilimleri ve donanım odaklı erken aşama startuplara uçtan uca destek sağlayan Ege Teknopark ve nüvEGE Kuluçka Merkezi, Türkiye’nin köklü teknoloji transfer ofislerinden EÜ EBİLTEM-TTO ve altmış yılı aşan birikimi ile Ege Üniversitesi’nin ortak organizasyonu olan Challenge, Elginkan  Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Yarışma & etkinliğin ana amacı ürün ticarileştirme ve yatırım alma yolculukları daha zorlu geçen donanım ve yaşam bilimleri girişimlerine erken aşamada finansman ve ekosistemle buluşma imkanı sağlamaktır.

Kısacası Challenge prototipten ticari ürüne geçiş aşamasında boğuşulan fikri mülkiyet, seri üretime hazır ürüne ulaşma, partner bulma, finansman gibi sorunlara çözüm üretmek için bir fırsat yaratır.

Son Başvuru: 04 Şubat 2018

Ayrıntılı bilgi için : https://www.challengenow.org/

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz