Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Mentörlük Projesi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Mezunlar Topluluğu ile ortak gerçekleştirilen Mentorluk projesinin amacı; sürdürülebilir ve ülke geneline yaygınlaştırılabilir bir mekanizma dahilinde,

  • Üniversite son ve sondan bir önceki sınıfta okumakta olan ÇYDD bursiyer öğrencileri ile benzer zorlukları yaşamış mezun genç yetişkinleri her iki tarafı besleyecek bir öğrenme ilişkisi dahilinde bir araya getirmek, mezunların kariyer ve iş hayatında edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri bursiyer ögrenciler ile paylaşmalarını sağlamaktır. İş yaşamına geçiş aşamasında olan bursiyerlerimizi bu döneme hazırlarken, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, deneyim, kaynaklarla buluşabilmelerine destek olmak, kendilerini tanıyarak, özgüvenlerini ve kariyer bilincini arttırarak, kendilerini yöneten bireyler olabilmelerine yardımcı olmaktır.
  • Mentorluk programıyla mezunlara ulaşılması, kuruma bağlılık duygularının güçlendirilmesi, mezunlarda sivil katılımın teşvik edilmesi, çeşitli motivasyon programları ile mezunların kişisel gelişimlerime destek olunması, her yıl artan mentor eğitmen havuzu ve gönüllü mentor grubu ile mentorluk programının oturtulması ve tüm şubelerde uygulanması hedeflenmektedir.
  • Programın ilerleyen aşamaları dahilinde, ÇYDD’nin şubesi olmadığı yerlerde özellikle e-mentorluk platformu ile bilgi ve deneyimlerin net üzerinden paylaşıldığı bir öğrenme platformu kurarak gençlere dönük mentorluk hizmetinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanmakta olup, proje bitiminde ÇYDD’nin, bu programın altyapısını kendi eğitmen ve gönüllüleriyle bağımsız olarak sürdürebilir hale gelmesi aynı zamanda bu proje ve e-mentor programıyla öğrenci ve mezunları izlemek için güçlü bir araca sahip olması amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için : 

http://www.mentorluk.cydd.org.tr/proje_amaci.aspx#

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz