Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

“2015 Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı” kapsamında iki ülke arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri oluşturma ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurt içinde düzenlenecek çalıştaylara TÜBİTAK – BİDEB tarafından 2223 – D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında bilimsel etkinlik düzenlenebilmesi için destek verilecektir. Bilimsel etkinlik desteği üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Çalıştay başvuruları “2015 Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı” için belirlenen aşağıdaki öncelikli alanlar çerçevesinde alınacaktır.

1. Sosyal Bilimler:

  • Eğitim ve beceriler; genç yenilikçiler yetiştirmek (Education and skills; young innovators)
  • Değişen küresel jeopolitik: kriz ve risk yönetimi (Shifting global jeopolitics: crisis management and managing risks)
  • Demokratik söylem ve hukukun üstünlüğü (Democratic discourses and the rule of law)
  • Küreselleşme ve endüstri ilişkileri (Globalization and Industrial Relations)
  • Ekonomik krizlerde politika: Karşılaştırmalı çalışmalar (Policy making in the age of austerity: comparative insights)
  • Bölgesel kalkınmada üniversitelerin rolü (The role of universities in regional development)

2. Sağlık

3. Bilgi ve İletişim Teknoloileri

4. Gıda, tarım ve Biyoteknoloji

5. Enerji

Bilimsel etkinlik için başlama tarihi ilgili döneme ait son başvuru tarihinden sonra olmak zorundadır. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 70 günlük bir süre olması gerekir. Etkinlik  1 Aralık 2016 tarihine kadar gerçekleştirilmelidir.

Bilimsel etkinlik için yurtiçinden veya yurtdışından katılacak katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri, organizasyonun afiş, duyuru, broşür, toplantı programı, yaka kartı, not çoğaltma (fotokopi), bloknot,USB bellek, kalem ve toplantı ikram giderleri ile toplantı salonu kiralama giderleri karşılanır. Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.

Desteklenen Bilimsel Etkinlik Türlerine İlişkin Tanımlar:

Çalıştay (Workshop): Bilim insanları ve uzmanlar arasında üst düzeyde yoğun tartışma ve bilgi alışverişinin yapıldığı etkinlikler ile bilimsel işbirliğini artırmaya yönelik kısa süreli inceleme ve değerlendirme etkinlikleridir.

Desteklenen Bilimsel Etkinlik Niteliklerine İlişkin Tanımlar:

Uluslararası Bilimsel İşbirliğine Yönelik Etkinlikler: TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli ülkeler ile bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik, kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde, yurtiçinde düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay ve seminerlerdir.

Desteklenmeyen Bilimsel Etkinlik Türlerine İlişkin Tanımlar:

Kurumsal Etkinlik: Etkinlik Bilim Kurulu  aynı kurum mensuplarından (aynı üniversite, bölüm, birim) veya farklı kurumlardaki belli kimlikleri olan üyelerden (aynı kişinin tez öğrencileri vb.) oluşan, Etkinlik Bilim Kurulu üyelerinin veya katılımcıların üç veya daha az kurumdan olduğu kurumdan olduğu etkinliklerdir.     Bu tür etkinlikler yurtdışından farklı kurumlardan üyeler bulunsa bile kurumsal etkinlik sayılır.

Kişisel Etkinlik: Kişinin kendi çabaları ve bağlantılarıyla düzenlenen etkinliktir. Etkinliğin kurumsal veya kurum dışı herhangi bir desteği bulunmamakta, öz geliri sadece kayıt ücretinden oluşmaktadır.

 Bilimsel Etkinlik Destek Programı Başvuruları

Bilimsel etkinlik desteği programı çerçevesindeki çalıştay başvuruları 1 Ağustos – 30 Ağustos 2015 tarihleri arasında internet üzerinden e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapılması ve sistem tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısının son sayfası imzalanıp geri kalan sayfaları paraflandıktan sonra en geç ilgili dönemin son başvuru tarihini izleyen hafta içerisinde (son mesai günü ve saatine kadar) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’na (BİDEB) ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Bilimsel Etkinlik Destekleme Programı Çağrı’sı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz