Bilim Şenlikleri Destekleme Programi Proje Çağrisi

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin
kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel
olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar. Projelerde aşağıdaki kazanımların
sağlanması beklenmektedir:

 Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlayarak, olay ve olguların anlaşılmasında bilimsel ve teknolojik bakış açısının gelişimini
desteklemek,
 Etkileşimli etkinlikler yoluyla katılımcıları “yapan-yaşayan-paylaşan” konumuna getirmek,
 Bilimsel uygulamaları toplum ve birey ile buluşturarak toplumun ve/veya bireylerin bilim yapma sürecine dâhil olma cesaretini vermek,
 Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak,
 Eğlenceli uygulamalarla, katılımcıların bilime, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak,

Çağrı Kapsamı:
Doğa, bilim, teknoloji ve mühendislik ile ilgili konularda farkındalık oluşturmayı, bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde kavratmayı ve toplumun her
kesiminden ve her yaş grubundan kitlelerin katılımını sağlamayı amaçlayan açık ve / veya kapalı mekânlarda, bilimsel içerik, konu, kavram ve süreçleri daha çok
etkileşimli uygulamalarla belirli bir program dâhilinde sunan etkinlikler bu çağrı kapsamındadır.

Bilim şenlikleri siyasi, etnik, sportif ve benzeri organizasyonlarla birleştirilemez.

Çağrı Alanları:
Proje önerileri aşağıdaki alanlardan bir veya birkaçını kapsamalıdır:
 Doğa Bilimleri
 Mühendislik ve Teknoloji Alanları
 Tıbbi Bilimler
 Tarımsal Bilimler
 Sosyal ve Beşeri Bilimler

Proje kapsamında planlanan etkinlikler aşağıdakilerden birkaçını içerebilir:
 Gözlem
 Atölye çalışmaları
 İçeriği oyunlar yoluyla aktaran etkinlikler (örneğin doğa, bilim oyunları)
 İçeriği sanatsal faaliyetlerle aktaran etkinlikler
 Drama, tiyatro ve sahne şovları
 Sergi ve gösteriler
 Söyleşi, seminer, panel vb.
 Grup çalışmaları
 Deneysel çalışmalar
 Etkileşimli uygulamalar
 Yarışmalar

Hedef Kitle:
Bilim şenlikleri farklı eğitim ve yaş düzeyinde herkesin katılımına açık ve toplumun her kesimine hitap etmesi gereken organizasyonlardır. Belirli bir yaş veya eğitim
grubuna yönelik projeler (örnek: sadece ana sınıfı öğrencilerine yönelik) panel değerlendirilmesine alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi : 22 Ocak 2018

Ayrıntılı bilgi için: 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/2017_4007_cagri_metni_19.10.2017.pdf

Başvurular için:

http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz