Beykent Üniversitesi Arş. Gör. ve Öğr. Gör. Alım İlanı

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 9 Araştırma Görevlisi, 6 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.

Meslek YüksekokuluDiyaliz1Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.ALES: 70SAYÖğr. Gör.
Bilgisayar Programcılığı2Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.ALES: 70SAYEAÖğr. Gör
Anestezi1Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.ALES: 70SAYÖğr. Gör.
Radyoterapi1Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.ALES: 70SAYÖğr. Gör.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri1Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.ALES: 70SAYÖğr. Gör.
Diş Hekimliği FakültesiProtetik Diş Tedavisi1Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.ALES: 70 YDS: 50SAYArş.Gör.
Mühendislik – Mimarlık FakültesiYazılım Mühendisliği1Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.ALES: 70 YDS: 50SAYArş.Gör.
Elektrik – Elektronik Mühendisliği1Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.ALES: 70 YDS: 50SAYArş.Gör.
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği1Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak.ALES: 70 YDS: 50SAYArş.Gör.
Hukuk FakültesiMilletlerarası Hukuk Anabilim Dalı2Milletlerarası Hukuk alanından tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Milletlerarası Hukuk alanında doktora yapıyor olmak.ALES: 70 YDS: 50EAArş.Gör.
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı1Milletlerarası Özel Hukuk alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.ALES: 70 YDS: 50EAArş.Gör.
Tıp FakültesiAnatomi1Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak.ALES: 70 YDS: 50SAYArş.Gör.
Sağlık Bilimleri YüksekokuluFizyoterapi ve Rehabilitasyon1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.ALES: 70 YDS: 50SAYArş.Gör.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi: 08.03.2020

Son Başvuru Tarihi: 22.03.2020

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 24.03.2020

Giriş Sınavı Tarihi: 26.03.2020

Nihai Değerlendirme: 30.03.2020

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi  

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9-Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 

34396 Sarıyer, İstanbul

Kaynak: https://www.beykent.edu.tr/duyurular/detay/universitemize-ars-gor-ve-ogr-gor-alinacaktir-08032020

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz